بازیگری که پیشنهاد شبکه جم را نپذیرفت!

کوروش تهامی بازیگر سینما و تلویزیون پیشنهاد بازی در شبکه جم را رد کرد. از آثار کوروش تهامی می‌توان به سریال‌ زیر تیغ و تبریز در مه اشاره کرد.

کورش تهامی بازیگر سینما گفت:
به طور مستقیم که نه اما پیشنهاد همکاری با شبکه جم به من هم شده است.
شرایط حال حاضر را هر طور که هست تحمل می‌کنم حتی کم کاری‌ها را به جان می‌خرم تا در کارهایی بازی کنم که بعدها بتوان از آن‌ها به عنوان یک مرجع یاد کرد.
 
کوروش تهامی، بازیگر سینما، آقای بازیگر، شبکه جم،
 
مجله اینترنتی ستاره
 
 

ستاره
Logo