بیماری‌ های معافیت پزشکی (بخش ۱، ۲، ۳)

بیماریهای عمومی،بیماریهای غدد مترشحه داخلی (تیروئید،چاقی و لاغری) و امراض پوستی به ترتیب بخش اول،دوم و سوم از جدول بیماری‌ های معافیت پزشکی است

بیماری‌ های معافیت پزشکی

ستاره | سرویس عمومی – مشمولان خدمت سربازی دارای شرایط خاص پس از مراحل اقدام برای معافیت پزشکی با توجه به نوع بیماری می‌توانند کارت معافیت پزشکی دریافت کنند. جدیدترین آیین نامه پزشکی سازمان وظیفه عمومی شامل جدولی 17 گانه مربوط به بیمار‌های مختلف معافیت پزشکی است که مشمولان می‌توانند با استناد به این جدول و آیین نامه نسبت به معافیت پزشکی خود اقدام نمایند. 

معافیت پزشکی - معافیت سربازی - نظام وظیفه - کارت معافیت

 

آیین نامه بیماری‌ های معافیت پزشکی (بخش اول، دوم، سوم)

در این مقاله بیماری های مربوط به بخش اول یعنی بیماری‌های عمومی، بخش دوم بیماری‌های مربوط به غدد مترشحه داخلی (تیروئید و چاقی و لاغری) و بخش سوم که شامل بیماری‌های پوستی است آورده شده است.

 

بخش اول از جدول 17 گانه معافیت پزشکی: بيماری‌های عمومی

ماده ۲۹: مشمولان مبتلاء به بیماری‌های عمومی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا می‌باشند از معافیت پزشکی مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود.

 

بند بیماری  نوع بیماری نوع معافیت 
بند 1 ابتلاء به بيماريهای قابل علاج كه مدت درمان آنها بيشتر از يك ماه باشد و همچنين اعمال جراحی و كسانی كه در دوران نقاهت بيماری می‌باشند با تشخيص شوراهاي پزشكي از 6 ماه تا يكسال معاف موقت
بند 2 طول قد مشمولان كمتر از 145 سانتي متر معاف دائم
بند 3  B<17 معاف از رزم
بند 4 B>35 معاف از رزم
 

بند ۵: مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماری‌های فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیرو‌های مسلح باشند: معاف از خدمات سنگین

چاقی و لاغری مفرط با توجه به عدد B. بدین گونه عمل می‌شود:

برای بدست آوردن عدد B. بایستی اندازه وزن را (بر حسب کیلوگرم) تقسیم بر مجذور قد (بر حسب متر) کنید.  

 

بخش دوم: بیماری‌های غدد مترشحه داخلی (تیرویید – چاقی و لاغری)

ماده ۳۰: مشمولان مبتلا به بیماری‌های غدد مترشحه داخلی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا می‌باشند از معافیت پزشکی مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود.

 

 بند بیماری  نوع بیماری   نوع معافیت
بند 1
بیماری های غدد هیپوفیز، اكرومگالی، ژیگانتیسم، سندروم كوشینگ
معاف دائم
دیابت بی مزه، آدنوم هیپوفیز، هیپوفونكسیون كلی هیپوفیز
 بیماری‌های غده تیروئید
بند 2
گواتر توكسیك
معاف دائم
هیپرتیروئیدی و هیپوتیروئیدی معاف دائم
گواترهای حجیم معاف دائم
ندولهای گرم و سرد معاف دائم
تیروئیدیتهای حاد شش ماه معاف موقت
گواتر عمل شده خدمات غیر رزمی
بیماری های غدد پاراتیروئید
بند 3 هیپر پاتراتیروئیدی
معاف دائم
هیپوپاراتیروئیدی
معاف دائم
بیماریهای غدد فوق كلیوی
بند 4 پرکاری غده فوق کلیوی
معاف دائم
کم کاری غده فوق کلیوی
معاف دائم
بیماریهای غدد بیضه
بند 5 تومورهای بیضه
معاف دائم
ژنیكوماستی شدید
معاف دائم
سندروم كلاین فلتر
معاف دائم
بند 6  سندروم كلاين فلترو سندرم كالمن معاف دائم
بیماری‌های غدد دیگر
بند 7 
تومورهای هیپوفیز
معاف دائم
هرمافرودیسم ها
معاف دائم
بیماری‌های تغذیه و متابولیک
بند 8 دیابت قندی
معاف دائم
هیپوانسولینیسم
معاف دائم
بیماریهای ویلسون
معاف دائم

 

بند ۹: مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماری‌های فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیرو‌های مسلح باشند: معاف از خدمات سنگین

بند ۱۰:  سایر بیماری‌ها

  • سایر بیماری‌های موضوع  این بخش که منطبق با دسته دوم  ماده ۲ آیین نامه می‌باشند: معاف از خدمات رزمی

  • سایر بیماری‌های موضوع  این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲  آیین نامه می‌باشند: شش ماه  معاف موقت

  • سایر بیماری‌های موضوع  این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آیین نامه می‌باشند: معاف دائم

 

بخش سوم بیماری‌های معافیت پزشکی: بیماری‌های پوست و بافت های زیر پوست

ماده ۳۱: مشمولان مبتلاء به بیماری‌های پوست و بافت‌های زیر پوست با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلاء می‌باشند از معافیت پزشکی مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود.

 

 بند بیماری  نوع بیماری  نوع معافیت
 بند 1  انواع اگزماهای وسیع و شدید
در صورتی كه مزمن و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.

 در سایر موارد خدمات غیررزمی.

 بند 2  عفونت های قارچی عمیق و وسیع پوست در صورتی كه مزمن و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.
 كچلی 6 ماه معاف موقت.
 بند 3  هیپرئیدروز (عرق كردن كف دست) شدید  معاف از خدمات رزمی
 بند 4  لیكن پلان پوستی و مخاطی شدید و گسترده  معاف دائم
 بند 5  پسوریازیس كف دست و پا و پسوریا زیس های شدید و گسترده وانور سه  معاف دائم
در سایر موارد معاف از رزم
 بند 6  سل های پوستی  معاف دائم
 بند 7  لوپوس اریتماتوسیستمیك و لوپوس اریتمانودیسكوئید  معاف دائم
 بند 8  

 خال های پیگماته آنژیوم های وسیع و غیرقابل عمل

 توأم با اختلالات عملی و یا در سر و صورت كه كراهت منظر ایجاد كرده باشد معاف دائم.
در سایر موارد خدمات غیررزمی.
 بند 9  میكوزیس فونكوئید و سایر لنفومای پوستی و پاراپسوریازیس با پلاكهای بزرگ   معاف دائم
 بند 10  سیكاتریس های جلدی در صورتی كه وسیع و ضخیم بوده یا چسبندگی به اطراف داشته به طوری كه مانع حمل تجهیزات و تمرینات نظامی بوده با تمایل به زخم شدن داشته باشد یا اختلالات عملی تولید نموده باشد  معاف دائم
بند 11 سيكاتريسهاي صورت وگردن در صورتيكه كراهت منظر شديد ايجاد كرده باشد معاف دائم
 بند 12  ویتیلیكو گسترده صورت و یا هر دو دست و یا بیش از 40% كل بدن  معاف دائم
 بند 13  عوارض پوستی شدید كه در اثر اختلالات عروقی ایجاد شده باشد مانند فلبیت های عمقی و سطحی كه با  ورم مزمن اندام توأم باشد  معاف دائم
 بند 14  هیپودرمیتهای ندولر شدید و منتشر و مقاوم و توأم با علایم سیستمیك  معاف دائم
 بند 15  درماتیتهای بولوز غیرمیكروبی اكتسابی و درماتیت های بولوز مادرزادی و اكرودرماتیت مزمن هالوپو،  آكرودرماتیس، آنتروپاتیكا  معاف دائم
 بند 16  هیپركراتوزكف هر دو دست و یا هر دو پا در مورد شدید معاف دائم.
در موارد خفیف خدمات غیررزمی.
 بند 17  فرونكولوز شدید و وسیع   یک سال معاف موقت
 بند 18  بیماریهای پوستی كه در حین انجام خدمت وظیفه یا در اثر حساسیت و یا مسمومیت نسبت به مواد  شیمیایی ( شغلی، دارویی، جنگی) ایجاد شده باشد وبه درمان مقاوم باشد  معاف دائم
 بند 19  
 کهیر
همراه با آنژ یوادم معاف دائم.
در سایر موارد خدمات غیررزمی
 بند 20  آلوپسی آرآتا همراه با كراهت منظر یا توتالیس و یا یونیورسالیس   معاف دائم
 بند 21  انواع آكنه  آكنه Conglobata و Fulminant توأم: معاف دائم
آكنه شديد كه صورت و بدن را گرفتار نمايد و مقاوم به درمانهاي معمول باشد: معاف از خدمات رزمی
 بند 22 لیشمانیوز (سالك پوستی) فعال شش ماه معاف موقت.
 بند 23  ساركوئیدوز پوست  معاف دائم
در سایر موارد معاف از خدمات رزمی
 بند 24  بیماری ژنودرماتوز مانند توبروز اسكلروزیس، ركلین هوزن، آلبینیسم، اكتیوز مادرزادی، گزرودرماپیگمانتوزا، پوفیزی  معاف دائم
 بند 25  ایكتیوز گسترده مادرزادی یا اكتسابی با گرفتاری بيش از 25درصد سطح بدن: معاف دائم
25درصد و کمتر ازسطح بدن: معاف از خدمات رزمی
بند 26 ليكن سيمپلكس مزمن  بين 20- 11 درصد سطح بدن : معاف از خدمات رزمی
21 درصد و بالاتر  سطح بدن : معاف دائم
بند 27 هيدرآدنيت چرکي عود کننده معاف از خدمات رزمی

 


ستاره
Logo