عکس شمع سیاه

عکس شمع سیاه، عکس شمع تسلیت، عکس شمع سوگواری، عکس شمع عزاداری، مدل شمع، تزیین شمع، مدل شمع سیاه، عکس شمع های تزیینی

شرح داغ   دل    پروانه   چو    گفتم   با شمع /  آتشي    در    دلش   افكندم    و    آبش كردم

 

✦✦✦✦

 

شمع گيرم كه پس از كشتن   پروانه گريست /  قاتل   از    گريه    بي    جا   گنهش پاك نشد

 

عکس شمع سیاه – عکس شمع – شمع سوگواری
 
مدل شمع – مدل شمع سیاه – عکس شمع سوگواری
 
شمع عزاداری – عکس شمع سیاه – مدل شمع سوگواری
 
شمع سیاه عزاداری – شمع سیاه سوگواری – عکس شمع
 
عکس شمع سیاه – عکس شمع – شمع سوگواری

 

شب شمع   يك    طرف   رخ   جانانه يك طرف
من   يك   طرف    در   آتش  و پروانه يك طرف

 

✦✦✦✦
 
افروختن   و     سوختن    و      جامه   دريدن
پروانه ز من   شمع   ز    من گل ز من آموخت
 
مدل شمع – مدل شمع سیاه – عکس شمع سوگواری
 
شمع عزاداری – عکس شمع سیاه – مدل شمع سوگواری
 
شمع سیاه عزاداری – شمع سیاه سوگواری – عکس شمع
 
عکس شمع سیاه – عکس شمع – شمع سوگواری
 
مدل شمع – مدل شمع سیاه – عکس شمع سوگواری
 
شمعي به   پيش   روي    تو   گفتم كه بركنم / حاجت به شمع نيست كه مهتاب خوشتر است
 
✦✦✦✦
 
حالت   سوخته   را  سوخته  دل داند  و بس / شمع   دانست  که جان  کندن  پروانه ز چیست


ستاره
Logo