فریبا کوثری و فرهاد قائمیان برندگان جایزه ویژه جشنواره الغدیر

فریبا کوثری و فرهاد قائمیان در جشنواره "الغدیر" عراق که در نجف برگزار شد برنده جایزه ویژه شدند. عکس فریبا کوثری و فرهادقائمیان در جشنواره.

ستاره
Logo