سروش جمشیدی (گلِ من) دورهمى در بيمارستان بسترى شد

وضعیت حال سروش جمشیدی در بیمارستان: سروش جمشیدی بازیگر طنز برنامه دورهمی در بیمارستان کلیپی از وضعیت جسمی خود منتشر کرده است.
سروش جمشیدی (گلِ من) برنامه “دورهمى”به دليل مشكل ريوى در بيمارستان بسترى شد.
مجله اینترنتی ستاره


ستاره
Logo