اصغر فرهادی و فیلم جدیدش با حضور خاویر باردم و پنه لوپه کروز

اصغر فرهادی به اسپانیا رفته تا پیش تولید فیلم جدیدش را به تهیه کنندگی پدرو آلمودوار و بازی خاویر باردم و پنه لوپه کروز آغاز کند.

اصغر فرهادی - خاویر باردم - پنه لوپه کروز


اصغر فرهادی
در کنار خاویر باردم و پنه لوپه کروز
. فرهادی به تازگی به اسپانیا رفته تا پیش تولید فیلم جدیدش را به تهیه کنندگی پدرو آلمودوار و بازی این دو ستاره سینمای جهان آغاز کند.


ستاره
Logo