فیلم فروشنده ⁩اصغر ⁧فرهادى ⁩نماينده ايران در ⁧ اسكار⁩ ٢٠١٧

فيلم فروشنهده اصغر فرهادی در هيئت انتخاب با يک رأى بيشتر، از ⁧«ايستاده در غبار» پیش افتاد. فیلم فروشنده ⁩⁩نماينده ايران در ⁧ اسكار⁩ ٢٠١٧ شد.
اصغر فرهادی - فیلم فروشنده - فیلم فروشنده اصغر فرهادی - اسکار 2017
 

فیلم «فروشنده» ⁩اصغر ⁧فرهادى ⁩نماينده ايران در ⁧ اسكار⁩ ٢٠١٧ شد. اين فيلم در هيئت انتخاب با يک رأى بيشتر، از ⁧«ايستاده در غبار» پیش افتاد.

تبلیغات در ستاره
نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

2 + هشت =

ستاره
Logo