عمو پورنگ و مادرش مهمان خندوانه سه شنبه شب هستند

داریوش فرضیایی (عمو پورنگ) و مادرش امشب (16/6/95) سه شنبه مهمان خندوانه هستند. عمو پورنگ مجری برنامه کودک، مهمان برنامه طنز خندوانه است.

ستاره
Logo