محمد بنا از کشتی خداحافظی کرد

محمد بنا: دوره من تمام شده است. محمد بنا تاکید کرد کناره‌گیری‌اش از این سمت جدی است و دیگر قصد بازگشت به دنیای کشتی را ندارد.

محمد بنا - عکس محمد بنا - کشتی - مربی کشتی - چهره ها


خداحافظی محمد بنا از کشتی

محمد بنا: دوره من تمام شده است. محمد بنا با اعلام این خبر تاکید کرد تصمیمش در مورد کناره‌گیری از این سمت جدی است و دیگر قصد بازگشت به دنیای کشتی را ندارد.
 
محمد بنا گفت: رفتم تا بی‌قانونی و دیکتاتوری‌ هم از کشتی برود!
 
محمد بنا - مربی کشتی - کشتی - چهره ها
تصویر دیده نشده‌ از محمد بنا در دوران جوانی
 

ستاره
Logo