بازگشت محمدرضا گلزار به سینما بعد از چهار سال با خشکسالی و دروغ

محمدرضا گلزار که به دلیل ممنوع الکاری و توقیف دو فیلم قبلی خود در چهار سال گذشته فیلمی را بر پرده سینماها نداشته،با "خشكسالى و دروغ" می‌آید.

محمدرضا گلزار - عکس محمدرضا گلزار - فیلم دروغ و خشکسالی


بازگشت محمدرضا گلزار به سینما بعد از چهار سال با فیلم «خشکسالی و دروغ»

محمدرضا گلزار که به دلیل ممنوع الکاری و توقیف دو فیلم قبلی خود در چهار سال گذشته فیلمی را بر پرده سینماها نداشته، حالا با “خشكسالى و دروغ” اکران پاییزی سینماها را تجربه می‌کند.

ستاره
Logo