مهدى ماهانى دچار ناراحتى قلبى شده و فردا عمل می‌شود

مهدى ماهانى هنرمند جوان دچار ناراحتى قلبى شد. مهدى ماهانى بازیگر تلويزيون به دليل ناراحتى قلبى، فردا عمل قلب خواهد داشت.

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور