اميرحسين آرمان: از شبکه جم پیشنهاد کار دارم

اميرحسين آرمان: از شبکه جم(GEM) پیشنهاد کار دارم. به من گفته شده که در همین زمانی که سریال "پریا" پخش می‌شود به ترکیه مهاجرت کنم.
ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور