قاسم رضایی دومین مدال برنز کشتی فرنگی را به ارمغان آورد

دومین برنز و چهارمین مدال کاروان ایران در المپیک در نبردی نفس‌گیر به قاسم رضایی رسید.قاسم رضایی پس از کسب برنز گفت:همه با تمام وجود جنگیدند.

قاسم رضایی - کشتی فرنگی - مدال برنز - المپیک - المپیک ریو

قاسم رضایی و کسب دومین مدال برنز کشتی فرنگی

قاسم رضایی موفق شد دومین مدال برنز المپیک ریو ۲۰۱۶ را برای کشتی فرنگی ایران به ارمغان آورد. دومین برنز و چهارمین مدال کاروان ایران در المپیک در نبردی نفس‌گیر به قاسم رضایی رسید.قاسم رضایی پس از کسب برنز گفت:همه با تمام وجود جنگیدند.
 
به این مقاله امتیاز دهید

ستاره
Logo