حمید سوریان: من خداحافظی نکردم

مازیار ناظمی از قول حمید سوریان نوشت: من خداحافظی نکردم.من فقط گفتم بد تمام شد. دبیر کل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان گفت که او نرفته است.

حمید سوریان - المپیک - المپیک ریو - کشتی فرنگی

 

حمید سوریان خداحافظی نکرده است

پس از شکست تلخ حمید سوریان مقابل کشتی گیر قزاقستانی و حذف او از المپیک ریو، او ضمن معذرت خواهی فقط یک جمله گفت: «تمام شد ولی حیف که بد تمام شد.»

 

بسیاری این حرف سوریان را تعبیر بر خداحافظی او با کشتی دانستند و این موضوع به سرعت در سطح رسانه ها بازتاب داشت.

 

با این وجود مازیار ناظمی در صفحه اجتماعی خود توضیحاتی داده که نشان می دهد قصد سوریان از به زبان آوردن چنین جمله ای خداحافظی نبوده است.

بنر-هومکا-ستاره

 

ناظمی نوشت:

 

«من خداحافظی نکردم، این جمله آخری بود که قهرمان ارزشمند بعد از شنیدن خبر خداحافظی اش گفت.

 

سوریان گفت هر چند مهم نیست دیگه، آینده همه چیز را درست می کنه ولی من فقط گفتم بد تموم شد و این جمله خداحافظی نبود.

 

امیدوارم حمید بماند و باز هم با مدال هایش ما را شاد کند.»


ستاره
Logo