ویدیوی لحظه غوغای کیانوش رستمی و کسب اولین مدال المپیک

ویدیوی لحظه تاریخی غوغای کیانوش رستمی، پسر خوش قلب کرمانشاهی ایران زمین در المپیک ریو. اولین مدال کاروان المپیک ایران، خوش رنگ ترین آن بود.

ویدیوی لحظه قهرمانی کیانوش رستمی در المپیک ریو 2016 و کسب مدال طلا

چه کرد این کیانوش رستمی! ویدیوی لحظه تاریخی غوغای پسر خوش قلب کرمانشاهی ایران زمین در المپیک ریو. هر چه رکورد در المپیک بود شکست. اولین مدال کاروان المپیک ایران، خوش رنگ ترین آن بود.

ستاره
Logo