احضار علیرضا افخمی کارگردان پنج کیلومتر تا بهشت به دادسرا

علیرضا افخمی کارگردان سریال پنج کیلومتر تا بهشت به دادسرا احضار شد! پسر 12 ساله به تقلید از این سریال خودش را از میله بارفیکس حلق آویز کرده.

 علیرضا افخمی - کارگردان - پنج کیلومتر تا بهشت
 
مدیر شبکه 3، کارگردان و تهیه کننده سریال “پنج کیلومتر تا بهشت”، (علیرضا افخمی) به دادسراحضار شدند! پسر 12 ساله به تقلید از این سریال خودش را با شال از میله بارفیکس حلق آویز کرده.
 
به گزارش خبرنگارگروه جامعه خبرگزاری میزان، رسیدگی به این پرونده شهریور ماه سال 90 با خودکشی پسر 10 ساله ای در شرق تهران و مرگ او پس از یک هفته در دستور کار تیم جنایی قرار گرفت. بررسی های اولیه نشان می داد محمد مهدی با استفاده از روسری و میله بارفیکس خود را حلق آویز کرده است.
 
در ادامه تحقیقات مشخص شد کودک 12 ساله به تقلید از بازیگر نقش امیر حسین سریال “پنج کیلومتر تا بهشت” که تبدیل به روح می شد،برای اینکه تبدیل به روح شود تا بداند پدر و مادرش در مورد او چه می گویند در غیاب آنها هنگام بازی با برادر6 ساله اش خود را حلق آویز کرده است.
 
در ادامه با شکایت خانواده محمد مهدی تحقیقات در اینباره آغاز شد اما مسئولان فیلم از اتهامات تبرئه شدند.
 
با ارسال پرونده به دادگاه کیفری، قضات دادگاه 2 کیفری تهران با نقص قرار منع تعقیب کارگردان و تهیه کننده فیلم، بار دیگر پرونده را به دادسرای امور جنایی بازگرداندند.
 
صبح امروز با اعلام نتیجه کارشناس رسمی پرونده مبنی بر اینکه عوامل فیلم و شبکه با توجه به داستان فیلم، باید برای افراد زیر 16 سال محدودیت سنی تعیین می کردند اما این کار را نکردند، آنها را در مرگ محمد مهدی 20 درصد مقصر شناخت.
 
با اعلام نظر کارشناس مرادی بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران پور محمدی رئیس شبکه سوم سیما، علیرضا افخمی کارگردان و تهیه کننده این سریال را به خاطر “تسبیب” برای توضیح به دادسرا احضار کرد.
 

ستاره
Logo