درگیری شدید پیامکی شهاب حسینی و بیژن بیرنگ

ساعاتی پیش علی بیرنگ فرزند بیژن بیرنگ در اینستاگرام خود عکسی از معاشرت پیامکی خود با شهاب حسینی منتشر کرد و مدعی شد شهاب حسینی از الفاظ نامناسبی در پاسخ به او استفاده کرده است.

علی بیرنگ و پدر معروفش بیژن بی رنگ با انتشار این عکس‌ها مدعی شده اند که شهاب حسینی در جواب درخواست منطقی ایشان از سخنانی سخیف و به تعبیر خودشان لات بازی استفاده کرده است. البته این صحبت‌ها فقط در حد ادعا مطرح شده است و تا کنون شهاب حسینی پاسخی به این ادعاها نداده است.
درگیری شدید پیامکی شهاب حسینی و بیژن بیرنگ

ستاره
Logo