کارگزاری بیمه تامین اجتماعی و شرح وظایف این کارگزاری های رسمی

از جمله وظایف کارگزاری بیمه تامین اجتماعی می‌توان به دریافت لیست و دیسکت حق بیمه، چاپ، تعویض و صدور دفترچه های درمانی، تامین اعتبار دفاتر درمانی و ... اشاره کرد.

طبقه بندی:

کارگزاری بیمه تامین اجتماعی

ستاره | سرویس عمومی – با کارگزاری بیمه تامین اجتماعی بیشتر آشنا شوید.

کارگزاری بیمه تامین اجتماعی

کارگزاریهای رسمی، تشکیلاتی است که برای پیگیری و حصول هدف ها و برنامه هایی که در آیین نامه تعریف شده است تشکیل می گردد. کارگزاریهای رسمی به دو صورت تشکیل می شوند:

الف – کارگزاریهای حقوقی که با شرکت حداقل سه نفر ، در چارچوب ضوابط مشخص به ثبت رسانده می شود.

ب – کارگزاریهای حقیقی که توسط اشخاص حقیقی واجد شرایط ایجاد می شود.

 

شرح وظایف کارگزاری بیمه تامین اجتماعی

شرح وظایف کارگزاریهای رسمی سازمان شامل موارد زیر است:

 • دریافت لیست و دیسکت حق بیمه
 • چاپ، تعویض و صدور دفترچه های درمانی
 • تامین اعتبار دفاتر درمانی
 • ابلاغ برگه های مطالباتی سازمان شامل صورت بدهی، اعلامیه، اخطاریه، اجرائیه و
 • کمک به اجرای ماده ٦٦ قانون تامین اجتماعی از طریق انجام اقدامات پیگیری و وصول
 • بازرسی از مقرری بگیران بیمه بیکاری
 • پلاک برداری و شناسایی کارگاههای جدید
 • صدور برگ پرداخت مربوط به بیمه شدگان اجباری و خاص
 • ارسال و مراسلات کلیه نامه های اداری شعبه
 • آموزش کارفرمایان (با اخذ مجوزهای لازم در آینده نزدیک واگذار می شود)
 • پرداخت تعهدات کوتاه مدت (با اخذ مجوزهای لازم در آینده نزدیک واگذار می شود)
 • بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی (با اخذ مجوزهای لازم در آینده نزدیک واگذار می شود)
 • فعالیتهای مربوط به تعمیم و توسعه بیمه شدگان

 

منبع: سازمان تامین اجتماعی


ستاره
Logo