عکس سلفی علی دایی و بانوان فوتسالیست ایران

سلفی علی دایی و بانوان فوتسالیست. علی دایی بهترین گلزن بازی‌های ملی در تاریخ فوتبال مردان جهان این سلفی را با بانوان فوتسالیست ایران گرفته.

ستاره
Logo