نحوه آزاد کردن مدرک تحصیلی بدون پرداخت هزینه (عدم کاریابی)

استناد موسسه کاریابی به عدم وجود فرصت شغلی مناسب برای متقاضی به همراه شرایطی دیگر می‌تواند به آزاد کردن مدرک تحصیلی بدون پرداخت هزینه منجر شود.

ستاره | سرویس علوم – آزاد کردن مدارک تحصیلی دانشگاه‌های دولتی به منظور ترجمه‌ رسمی آن معمولا از سه طریق زیر انجام می‌پذیرد

 1. انجام مدت زمان تعهد خدمت (بسته به زمان تحصیل متفاوت است)
 2. پرداخت هزینه معادل تحصیل رایگان
 3. آزادسازی مدارک از طریق عدم کاریابی

 

با استفاده از روش سوم متقاضی می‌تواند بدون پرداخت هزینه و عدم گذراندن مدت زمان تعهد به خدمت، مدارک خود را آزاد کند. طبق قانون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متقاضی می‌بایست تمامی شرایط زیر را برای لغو تعهد خدمت خود داشته باشد.

 

الف)شرایط لغو تعهد از طریق عدم کاریابی

 • سپری شدن حداقل یک سال تمام از تاریخ فارغ‌التحصیلی متقاضی مندرج در گواهی موقت.
 • سپری شدن حداقل یک سال تمام از تاریخ صدور کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (پزشکی یا غیر پزشکی) برای آقایان
 • سپری شدن حداقل 6 ماه تمام از تاریخ ثبت نام متقاضی در موسسه کاریابی
 • عدم وجود فرصت شغلی متناسب با تخصص فارغ التحصیل و معرفی نشدن به فرصت‌های شغلی در طی مدت 6 ماه پس از تاریخ ثبت نام.

 

ب) مراحل لغو تعهد

 1. ارائه درخواست متقاضی به موسسه کاریابی به همراه مدارک مورد نیاز
 2. اعلام نتیجه عدم کاریابی متقاضی با لحاظ شرایط فوق توسط موسسه کاریابی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ناظر
 3. بررسی و کنترل مدارک و شرایط توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ناظر و اعلام نتیجه به اداره کل مرکز استان
 4. انجام مکاتبه نهایی لغو تعهد توسط اداره کل استان به دانشگاه محل تحصیل متقاضی

  نحوه آزاد کردن مدرک تحصیلی بدون پرداخت هزینه (عدم کاریابی)
نمونه نامه ارسالی  اداره کار و امور اجتماعی برای دانشگاه مربوطه

 

ج(مدارک مورد نیاز متقاضی برای ثبت نام در موسسات کاریابی

 • کپی گواهی موقت فارغ التحصیلی عکس‌دار از دانشگاه مربوطه
 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (برای آقایان)

نکاتی مهم درباره قوانین و بخشنامه‌های جدید در مورد آزاد سازی مدرک بدون هزینه

در گذشته قوانین و بخشنامه‌ها بدین صورت بود که فرد می‌توانست با گذشت مدت زمان 6 ماه از زمان فارغ التحصیلی خود اقدام به آزاد سازی از این طریق (نامه عدم کاریابی) نماید. همچنین افراد می‌توانستند که با سپری شدن چندین ماه از 6 ماه بعد از فارغ التحصیلی خود نیز این عمل را انجام دهند ولی طبق بخشنامه جدید، از تاریخ 3 خردادماه 1396 اشخاص فقط می‌توانند حداکثر 6 ماه پس از فراغت از تحصیل به دنبال آزادسازی مدارک خود باشند. 
این قانون برای مردان نیز تا 6 ماه پس از صدور کارت پایان خدمت است.
 
بدیهی است افرادی که قبل از تاریخ ذکر شده در مراکز کاریابی ثبت نام کرده‌اند طبق روال گذشته مدارکشان آزاد می‌گردد.
از شبهات این بخشنامه می توان به مورد زیر اشاره کرد که اگر فردی دارای دو مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد باشد می‌تواند فقط مدرک کارشناسی ارشد خود به دلیل نگذشتن بیش از 6 ماه از زمان فارغ التحصیلی آزاد کند در صورتی که در ابتدا این فرد می‌بایست مدرک کارشناسی خود را آزاد کند( مدرک کارشناسی بهدلیل گذشتن بیش از 6 ماه از زمان فارغ التحصیلی دیگر از این طریق آزاد نخواهد شد) با این اوصاف فرد مورد نظر برای آزادسازی مدرک کارشناسی ارشد خود، مجبور به پرداخت هزینه بابت مدارک کارشناسی است.
 
نحوه آزاد کردن مدرک تحصیلی بدون پرداخت هزینه (عدم کاریابی)

نکات مهم در مورد آزادسازی مدارک تحصیلی

 • برای آزاد کردن مدارک، نیاز به گذشتن مدت زمان یک سال از تاریخ فارغ التحصیلی نیست. تنها با گذشتن 6 ماه از تاریخ فارغ التحصیلی می‌توانید با مراجعه به مراکز کاریابی‌های معتبر و ارائه مدارک و پس از گذشتن 6 ماه دیگر مدارک خود را آزاد کنید. توجه داشته باشید که می‌بایست از زمان صدور کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت، مدت زمان یک سال گذشته باشد.
 • اگر در گذشته سابقه کار داشته باشید نمی‌توانید از طریق عدم کاریابی مدارک خود را آزاد کنید ولی با ارائه مدارک مربوط به سابقه کار خود می توانید از مقدار هزینه معادل تحصیل رایگان بکاهید.
 • این آیین نامه مربوط به دانش آموختگان وزارت علوم می باشد و دانش آموختگان رشته های پزشکی و پیراپزشکی (غیر از رشته دامپزشکی) مشمول این آیین نامه نیستند.
 • موسسات کاریابی و مشاوره شغلی غیر دولتی، مجاز به دریافت هیچ گونه وجهی از کارجویان بابت صدور مکاتبات لغو تعهد خدمت فارغ التحصیلان نمی باشند.
 • ارائه مدارک فوق توسط متقاضی در کلیه مراحل الزامی است.
 • حضور شخص متقاضی در کلیه مراحل الزامی است.


ستاره
Logo