امیر محمد متقیان تولد عمو پورنگ را تبریک گفت

تبریک تولد داریوش فرضیایی از زبان امیر محمد متقیان. تولد عموپورنگ، عموی بچه های ایران جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵. داریوش فرضیایی - امیر محمد متقیان.
امیر محمد متقیان - امیر محمد و عمو پورنگ - محله گل و بلبل - همکار دارریوش فرضیایی - بازیگران - محله گل و بلبل - بازیگر - محله گل و بلبل

امیر محمد متقیان همکار داریوش فرضیایی (عمو پورنگ) با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت:
سلام، امروز جمعه یک مرداد ماه هست… از اتاق فرمان اشاره می‌کنن که… بله تولد عموپورنگه. عموی بچه های ایران، عزیز قلب بچه‌های ایران خدا بهت خیر بده که انقدر دل بچه‌ها رو شاد می‌کنی، تولدت مبارررررک. جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵.
مجله اینترنتی ستاره


ستاره
Logo