حسن روحانی رئیس جمهور در حال بدرقه سعید معروف

حسن روحانی رئیس جمهور - حسن روحانی - عکس حسن روحانی - حسن روحانی در اینستاگرام - رئیس جمهور - چهره ها - چهره های سیاسی.
حسن روحانی رئیس جمهور - حسن روحانی - عکس حسن روحانی - حسن روحانی در اینستاگرام - رئیس جمهور - چهره ها - چهره های سیاسی

حسن روحانی با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت:

بدرقه کاروان ورزشی ایران در المپیک و پارالمپیک ریو 2016.


مجله اینترنتی ستاره


ستاره
Logo