آیا یادگیری در خواب ممکن است؟

صحبت‌های زیادی در رابطه با یادگیری در خواب مصنوعی به وسیله هیپنوتیزم وجود دارد اما این صحبت‌ها تا کجا می‌تواند صحت داشته باشد؟

یادگیری در خواب

ستاره | سرویس تکنولوژی – یک متخصص مغز و اعصاب گفت: یادگیری در خواب کاری است که تجربه شده است و کسانی که در حین هیپنوتیزم هستند به خواب مصنوعی می‌روند. 

یادگیری در خواب 

محمد علی اکبری متخصص مغز و اعصاب با اشاره به حقیقت‌ یادگیری در خواب گفت: یادگیری در خواب تجربه شده است و کسانی که هیپنوتیزم می‌شوند به خواب مصنوعی‌ می‌روند و یک سری مسائل در آن خواب مصنوعی به آنها یاد می‌دهند و شخص موقعی که از خواب بیدار می‌شود همه آن خواب را در ذهن خود دارد و نیز ممکن است بر عکس این قضیه اتفاق بیفتد و این اتفاق به صورت هیپنوتیزم و تجربی انجام شده است.

 

در خواب چه اتفاقی می افتد؟

وی اظهار داشت: در حالت خواب‌ موارد بسیار زیادی است که می‌توانید یاد بگیرید و هم ممکن است یک‌سری چیزهایی را از ذهن‌تان پاک کنید. خواب در حقیقت مرحله‌ای است که در آن شرایطی پیش می‌آید که مغز بیدار است و در آن مرحله قابلیت یادگیری را دارد. اکبری خاطر نشان کرد: ساده‌تر این است که شما وقتی خواب هستید ممکن است خواب ببیند ولی آن چیزهایی که در خواب است را به یاد بیاورید و نیز بر عکس این اتفاق نیز پیش می‌آید که خواب ببینید ولی هیچ چیز یادتان نیاید؛ نکات ریزی ممکن است سرانگشتی پیدا کنید و این است که مراحل خواب در حقیقت برای یادگیری یا برای به ذهن سپردن یا برای تخلیه ذهنی تجربه شده است و می‌تواند موثر واقع شود. 

باشگاه خبرنگاران


ستاره
Logo