علی ضیا: اكثر عاشقا جوون مرگن

علی ضیا مجری کاشانی است. علی ضیا مجری برنامه ویتامین سی و سال ها مجری رادیو بود. علی ضیا - عکس علی ضیا - علی ضیا در اینستاگرام - چهره ها.
علی ضیا - عکس علی ضیا - مجری - چهره ها
 
 
علی ضیا با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت:
 

اكثر عاشقا جوون مرگن.
عكاس عليرضا حق شناس.

 
 
مجله اینترنتی ستاره


ستاره
Logo