مهدی ماهانی: هیچگاه نا امید نشو

مهدی ماهانی بازیگر تلویزیون است. او بچه‌ی اول خانواده است و فقط یک برادر کوچکتر به نام مهیار دارد. مهدی ماهانی - عکس مهدی ماهانی - بازیگر.
مهدی ماهانی - عکس مهدی ماهانی - بازیگر

مهدی ماهانی با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت:

انتهای خیابان زندگی هیچگاه
نا امید نشو،
اگر همه درها هم به رویت بسته شوند،
سرانجام او کوره راهی مخفی را که از چشم همه پنهان مانده
به رویت باز می‌کند.
حتی اگر هم اکنون قادر به دیدنش
نباشی…

٣:٢٠بامداد چهارشنبه مورخ ٩٥/٠٤/٠٢، روز شانزدهم ماه بندگى خدا…يا حق.
عكس از دوستم على حمصيان
عكس مربوط به ژُرنال بِرَند پوشاك ( T.P.M )

مجله اینترنتی ستاره


ستاره
Logo