عکس مجید مظفری و دخترش به همراه علی معلم

مجید مظفری بازیگر تلویزیون و سینمای ایران است. مجید مظفری - عکس مجید مظفری - دختر مجید مظفری - علی معلم - بازیگران - بازیگر - چهره ها.
مجید مظفری - عکس مجید مظفری - دختر مجید مظفری - علی معلم - بازیگران - بازیگر - چهره ها

مجید مظفری با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت:
نيازی به معرفی نيست؛ ” علي معلم ” كسی كه هميشه برای سينمای ايران نگران است و فعال.
نمايش خصوصی فيلم سينمايی (گاوخوني).
علی جان هميشه آرزويم برايت بهترين‌هاست.
مجله اینترنتی ستاره


ستاره
Logo