فریدون آسرایی: هميشه مهربان بمانيد

فریدون آسرایی از خوانندگان پاپ است. فریدون آسرایی - عکس فریدون آسرایی - فریدون آسرایی در اینستاگرام - خواننده - چهره ها - خواننده.
فریدون آسرایی - عکس فریدون آسرایی - فریدون آسرایی در اینستاگرام - خواننده - چهره ها - خواننده

فریدون آسرایی با انتشار این عکی در اینستاگرام نوشت:
امروز چند تا قرار در كرج داشتم و تازه رسيدم. خونه عكس هم نداشتم و يه عكس از خودم گرفتم تا ارتباطمون قطع نشه. هميشه مهربان بمانيد.
مجله اینترنتی ستاره


ستاره
Logo