عکس محمدعلی کلی و دیوید بکهام

دیوید بکهام(David Beckham) ستاره تیم ملی فوتبال انگلیس با انتشار عکس هایی از خود و محمد علی کلی نسبت به مرگ این اسطوره بزرگ ادای احترام کرد.

دیوید بکهام مهاجم سابق تیم ملی فوتبال انگلستان، با ادای احترام به محمد علی کلی اسطوره بوکس سنگین وزن جهان،عکس زیر را که به بزرگترین (The Greatest) معروف است را به همراه یکی از سخنان معروف محمد علی کلی (هیچ چیز غیر ممکن نیس) در اینستاگرام خود منتشر کرد.

دیوید بکام با انتشار این عکس نسبت به محمدعلی کلی  ادای احترام کرد
“غیرممکن، تنها کلمه ای بزرگ برای مردان کوچکی است که ترجیح می دهند در دنیایی که به آنها داده شده است زندگی کنند، تا اینکه از قدرت خود برای تغییر آن استفاده کنند. غیر ممکن یک واقعیت نیست، بلکه یک عقیده است. غیر ممکن یک اعلامیه نیست، بلکه شهامت و یک نیروی نهفته است. غیرممکن موقتی و گذرا است. هیچ چیز غیر ممکن نیست.”


عکس های دیوید بکهام و محمد علی کلی

عکس محمدعلی کلی و دیوید بکهام
عکس دیوید بکهام در کنار محمد علی کلی


ستاره
Logo