چای و قلیان رایگان در صورت برنده شدن محمدعلی کلی!

در این عکس که همزمان با برگزاری مسابقه محمدعلی کلی و فریزر گرفته شده،صاحب چایخانه قول داده که اگر کلی برنده شود چای و قلیان رایگان خواهد بود
در صورت برنده شدن محمد علی کلی چای و قلیان رایگان!
 

محمد علی کلی، به دلیل مسلمان بودن و نیز منش پهلوانانه ای که داشت از قدیم الایام مورد توجه مردم ایران نیز قرار داشت، در این عکس قدیمی و خاطره انگیز، چایخانه ای را مشاهده می کنید که نه تنها مسابقه بوکس محمدعلی کلی و فریزر را به صورت زنده پخش می کرده است، بلکه در صورت برنده شدن محمدعلی کلی چای و قلیان را مجانی ارائه می کرده!

در متن اعلان این چایخانه نوشته:
“فردا صبح ساعت 5 کله پاچه

ساعت 6 مسابقه مشت زنی محمد علی کلی با فرییز
در تلویزیون این قهوه خانه
در صورت برنده شدن محمدعلی چای و قلیان مجانی است.”


ستاره
Logo