استاد شجریـان نفر دوم مسابقات پرش سه گام در سال 1345

مسابقات قهرمانی پرش سه گام کشور و عنوان دومی استاد محمدرضا شجریان در سال ۱۳۴۵. استاد محمدرضا شجریان خواننده ایرانی است. محمدرضا شجریان.
محمدرضا شجریان - عکس محمدرضا شجریان -چهره ها
عکسی بی نظیر از مسابقات پرش سه گام قهرمانی کشور و کسب مقام دوم توسط استاد محمدرضا شجریان. نفر اول جناب آقای صمد ایپکچی از زنجان در سال 1345.


ستاره
Logo