عکس شبنم مقدمی و شمسی فضل اللهی

شبنم مقدمی بازیگر تلویزیون سینمای ایران است. شبنم مقدمی - عکس شبنم مقدمی - شبنم مقدمی در اینستاگرام - شمسی فضل اللهی - عکس شمسی فضل اللهی.
شبنم مقدمی - عکس شبنم مقدمی - شبنم مقدمی در اینستاگرام - شمسی فضل اللهی - عکس شمسی فضل اللهی


شبنم مقدمی با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت:
كنارِ بانوی آرامش و احساس…شمسی فضل اللهی

كه هم خاطراتشان شيرين است…هم حضورشان…هم خودشان..
امروز هفتم خرداد ماه نود و پنج، تهران.


ستاره
Logo