علی ضیا: عاشق ساز آکاردئون هستم

علی ضیا مجری کاشانی است. علی ضیا مجری برنامه ویتامین سی و سال ها مجری رادیو بود. علی ضیا - عکس علی ضیا - علی ضیا در اینستاگرام - چهره ها.
علی ضیا - عکس علی ضیا - علی ضیا در اینستاگرام - چهره ها
 
 
علی ضیا با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت:
 

من عاشق ساز اكاردون هستم ايشونم خيلي قشنگ ميزد.

بازار تهران؛ امروز.


ستاره
Logo