مهدی احمدوند: می‌فهمم داری نابود می‌شی

مهدی احمدوند یکی از خوانندگان ایرانی است. مهدی احمدوند - عکس مهدی احمدوند - عکس جدید مهدی احمدوند - جدیدترین عکس مهدی احمدوند - خواننده.
مهدی احمدوند - عکس مهدی احمدوند - عکس جدید مهدی احمدوند - جدیدترین عکس مهدی احمدوند - خواننده


مهدی احمدوند با انتشار این عکس در شبکه‌های اجتماعی نوشت:


می‌فهمم داری نابود می‌شی
تو یه کار کن از ساز بیزار شم
تو از این کنسرت‌ها بیزاری
تو دعا کن ممنوع الکار شم


ستاره
Logo