کمک به زنده ماندن پدری مبتلا به سرطان

موسسه خیریه حکیم تهران، در راستای تامین هزینه‌های درمانی مردی مبتلا به سرطان اقدام کرده است.

کمک به زنده ماندن پدری مبتلا به سرطان

ستاره
Logo