عکس فریدون آسرایی در کنار رود کارون

فریدون آسرایی زاده ۱۷ مرداد ۱۳۳۵، آسارا از خوانندگان پاپ ایرانی است. عکس فریدون آسرایی در کنار رود کارون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
فریدون آسرایی با انتشار عکس زیر در شبکه‌های اجتماعی نوشت: 
در کنار رود کارون و اروند رود بزرگ که شاهد وقایع تلخی در تاریخ بوده ولی همواره به همت مردم دلیر و با غیرت کشورمون استوار و پایدار مانده…
تقریبا یک‌ماه تا کنسرت تهران…
عکس فریدون آسرایی در کنار رود کارون


ستاره
Logo