معنی شعر رستگاری با آرایه های ادبی

یکی از شعرخوانی های کتاب فارسی هفتم شعر رستگاری از فردوسی است. معنی شعر رستگاری را با معنی کلمات و آرایه های ادبی هر بیت بخوانید.

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – شعر خوانی صفحه ۱۱۳ کتاب فارسی پایه هفتم، ابیاتی از حکیم ابوالقاسم فردوسی است درباره راه نجات انسان یعنی پیروی از دین و پیامبر و امامان. در این مطلب معنی شعر رستگاری را بیت به بیت با آرایه های ادبی و معنی کلمات می‌خوانید. 

 

معنی شعر رستگاری

معنی شعر رستگاری

۱. تو را دانش و دین رهانَد درست / درِ رستگاری ببایدت جست

قطعا علم و دین تو را نجات می‌دهد. تو باید راه رستگاری را جستجو کنی (به دنبال دین و دانش بروی)

معنی کلمات: رهاند: رها کند / درست: در اینجا به معنای حتما، دقیقا/ رستگاری: رهایی، نجات یافتن / ببایدت جست: باید پیدا کنی

آرایه های ادبی: درِ رستگاری: اضافه استعاری => رستگاری همچون باغی که در دارد / در رستگاری ببادت جست: کنایه از به دنبال رستگاری رفتن / واج آرایی حرف «د»

 

۲. چو خواهی که یابی زِ هر بد رها / سر اندر نیاری به دام بلا – 

اگر می‌خواهی از تمام بدی‌ها نجات یابی و گرفتار بلا و آسیب نشوی – 

معنی کلمات: چو: اگر / رها: رهایی / اندر: در / سر در آوردن: ‌اسیر و گرفتار شدن / بلا: گرفتاری، رنج

آرایه های ادبی: دام بلا: اضافه تشبیهی / در اندر آوردن: کنایه از گرفتار شدن 

 

۳. بُوی در دو گیتی ز بد رستگار / نکوکار گردی برِ کردگار

در هر دوجهان از بدی ها نجات یابی و نزد خدا نیکوکار باشی

معنی کلمات: بوی: باشی / دو گیتی: دو عالم = دنیا و آخرت / نکوکار: نیکوکار / بَرِ : نزد / کردگار: خداوند

آرایه های ادبی: بد و نکو: تضاد

 

۴. به گفتار پیغمبرت راه جوی / دل از تیرگی ها بدین آب شوی

به سخنان پیامبرت عمل کن و با دستورات زلال پیامبرت درون خود را از پلیدی ها و گناهان پاک کن

معنی کلمات: بدین = به این / تیرگی: تاریکی / شوی: ‌شستشو بده

آرایه های ادبی: راه جوی: کنایه از عمل کن / تیرگی‌ها: استعاره از گناهان و بدی ها / آب: استعاره از گفتار پیغمبر

 

۵. اگر چشم داری به دیگر سرای / به نزد نبی و وصی گیر جای

اگر انتظار داری که در جهان آخرت آسوده خاطر باشی به سخنان و گفتار پیامبر و جانشین او عمل کن

معنی کلمات: دیگر سرای: جهان دیگر، آخرت/ نبی: پیامبر / وصی: لقب حضرت علی (ع) به معنای اندرز دهنده

آرایه های ادبی: چشم داشتن: کنایه از انتظار داشتن / جای گرفتن نزد نبی و وصی:‌ کنایه از پیرو راه آن‌ها بودن

 

۶. بر این زادم و هم براین بگذرم / چنان دان که خاک پی حیدرم

من با این عقیده و اعتقاد به دنیا آمدم و با همین عقیده ام خواهم مرد، آگاه باش که من از پیروان حضرت علی هستم

معنی کلمات: زادم : زائیده شدم / بگذرم: بمیرم / دان: آگاه باش / پی: پا / حیدر: لقب حضرت علی به معنای شیر

آرایه های ادبی: بر این بگذرم: کنایه از با همین اعتقاد بمیرم / خاک پای کسی بودن: کنایه از خود را حقیر و ناچیز پنداشتن در برابر مقام بالای کسی (اظهار فروتنی)


شما می‌توانید معنی شعر گل و گل (شبی در محفلی با آه و سوزی) با آرایه ها و معنی و نتیجه حکایت اندرز پدر از گلستان سعدی را نیز که در کتاب فارسی هفتم آمده است در ستاره بخوانید. 

 نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور