معنی حکایت نیک رایان فارسی نهم با آرایه ها

حکایت نیک رایان حکایت کوتاهی از کتاب بهارستان جامی است. مفهوم و معنی حکایت نیک رایان، معنی واژگان و آرایه های ادبی این حکایت را بخوانید.

ستاره | سرویس هنر – حکایت نیک رایان فارسی نهم پس از شعر آرشی دیگر حکایتی از بهارستان جامی است. کتاب «بهارستان» يا «روضة الأخبار و تحفة الأبرار» نوشته عبدالرحمان جامى (شاعر قرن نهم معروف به خاتم الشعرا) كتابى است به نثر مسجع ساده، به زبان فارسی که شامل حكايت‌ها و اندرزهاى اخلاقى است و در سال ۸۹۲ قمری نوشته شده است.

جامى اين كتاب را براى فرزندش، ضياء‌الدين يوسف گردآورى کرده و آن را به پادشاه تيمورى؛ سلطان حسین بايقرا تقديم کرده است. در این مطلب معنی حکایت نیک رایان را می خوانید. 

 

معنی حکایت نیک رایان

 

معنی حکایت نیک رایان

اسکندر، یکی از کاردانان را از عملی شریف، عزل کرد و عملی خسیس به وی داد.

معنی: اسکندر یکی از کارگزاران کاربلد و خردمند خود را از شغل و جایگاه با ارزش و مهم برکنار کرد و کاری کم ارزش و سطح پایین به او سپرد.

معنی کلمات: کاردان: خردمند، آزموده، ماهر در کاری / شریف: با ارزش و مهم / خسیس: کم ارزش و سطح پایین / عزل کرد: برکنارکرد

آرایه های ادبی: شریف و خسیس: تضاد 

 

روزی آن مرد بر اسکندر درآمد؛ اسکندر گفت : چگونه می‌بینی عمل خویش را؟

معنی: یک روز آن مرد به جایی که اسکند حضور داشت وارد شد. اسکندر گفت: کار خود را چگونه می‌بینی؟ (نظرت نسبت به شغل جدیدت چیست؟)

معنی کلمات: درآمد: وارد شد / عمل: کار، شغل

 

گفت : زندگانی‌ات دراز باد ! نه مرد به عمل، بزرگ و شریف گردد، بلکه عمل، به مرد، بزرگ و شریف گردد.

معنی: گفت: عمر شما طولانی باشد! این انسان نیست که با شغل و جایگاه بالا و انجام کار بزرگ، ارزشمند شود، بلکه کارها و شغل ها هستند که با انجام شدنشان توسط أدم‌های بزرگ، ارزش می‌یابند.

آرایه های ادبی: تکرار:‌ (مرد، عمل، بزرگ، شریف) 

 

پس در هر عمل که هست، نیکو سیرتی می‌باید و داد.

معنی: پس در هر کاری، باید روش خوب و مناسب و انصاف را به کار گرفت.

معنی کلمات: نیکوسیرتی: خوش خلقی، روش خوب و نیک / داد: عدل و انصاف

 

مفهوم کلی حکایت نیک رایان

بزرگ منشی مرد که به شغل و جاه و مقام وابسته نبود بلکه به عدل و انصاف و راستی و درستی اهمیت می‌داد. 


ستاره
Logo