این دو پرسپولیسی قطعا کنار می روند!

مهدی رسول پناه و علی رغبتی، دو عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تهران به زودی از سمت خود کنار می‌روند.

ستاره
Logo