۱۲۵ میلیون شدن پراید / آخرین قیمت تیبا، ساینا و کوییک

قیمت خودروهای سایپا مخصوصا تیبا و پراید طی روزهای اخیر نوسان داشت.

ستاره
Logo