اکبر شوکت: بیمه‌شدگان دچار مشکل می‌شوند!

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، با عنوان این مطلب که خبری از افزایش بودجه سازمان نیست، گفت: براساس لایحه بودجه فقط ۱۱ هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

ستاره | سرویس اخبار – اکبر شوکت، اظهار داشت: طبق گفته نمایندگان مجلس یک سوم ۹۰ هزار میلیارد تومان که در لایحه بودجه سال آینده برای صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی در نظر گرفته شده به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص پیدا خواهد کرد.

اکبر شوکت: بیمه‌شدگان دچار مشکل می‌شوند

وی با اشاره به اینکه این اعتبار دردی از کارگران و بازنشستگان دوا نمی‌کند، افزود: بهتر است به جای این ۳۰ درصد، حقوق کارگران و بازنشستگان بر اساس نرخ تورم افزایش پیدا کند.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: ۳ سال قبل در لایحه بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی اختصاص یافت، امسال این مبلغ باید به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید در حالی که اینگونه نشد و به یک سوم کاهش یافت.

شوکت با اشاره به اینکه متأسفانه در لایحه بودجه، ردیف مستقل و مشخصی برای پرداخت بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی در نظر گرفته نشده است، گفت: در یک ردیف ۹۰ هزار میلیارد تومان آمده که برای آن هم شرکای زیادی ذکر شده است.

وی افزود؛ اگر به گفته نوبخت ۳۰ درصد به تأمین اجتماعی برسد حدود ۲۷ هزار میلیارد سهم ما می‌شود که با کم کردن ۱۶ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی، فقط ۱۱ هزار میلیارد از بدهی دولت به سازمان پرداخت خواهد شد که اصلاً قابل قبول نیست.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: عدم افزایش بودجه تأمین اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تبعات اجتماعی به دنبال دارد.

منبع : مهر


ستاره
Logo