انشا درباره عشق و نفرت به روش ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم

انشا درباره عشق و نفرت به روش ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم یکی از موضوعات انشا ذهنی برای پرورش موضوع است که در کتاب نگارش دهم می‌آموزید.

ستاره | سرویس هنر – یکی از روش‌های گسترش یک موضوع، اندیشیدن به مفاهیم ناساز و متضاد با هم است. برای این کار، نخست موضوع یا مفهوم اصلی (مثلا عشق) را در مرکز و هستۀ نقشه یا نمودار، جای می‌دهیم و شروع می‌کنیم پیرامون مفاهیم ناساز با آن تامل و تفکر کردن. سپس یک هستۀ دیگر با مفهوم متضاد، انتخاب می‌کنیم (مثلا نفرت) و کنار آن می‌نویسیم. در این مطلب یک انشا درباره عشق و نفرت به روش ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم می‌خوانید.

 

انشا درباره عشق و نفرت به روش ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم

 

انشا درباره عشق و نفرت به روش ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم

شاید بتوان گفت عشق با به دنیا آمدن و یا حتی قبل از آن، زمانی که در شکم مادرمان هستیم در ما به وجود می‌آید. زمانی که چشم به جهان باز می‌کنیم عشق همچون خورشید می‌تابد و دنیایمان را روشن و زیبا می‌کند. به دنبال آغوش و محبت می‌گردیم و با بوی تن مادر آرام می‌گیریم. از آن روز دوست داشتن و دوست داشته شدن را می‌آموزیم و در هر چیز و هر جا به دنبال آن هستیم. عشق به زندگی ما معنا می‌دهد. هرگز نمی‌توان تصور کرد انسان بدون عشق و عاطفه، چگونه می‌زیست و آیا اصلا زندگی بدون عشق می‌توانست وجود داشته باشد؟

اما عشق روی دیگری نیز دارد: نفرت مثل سایه‌ی تاریک عشق، به دنبال او می‌آید. افسوس به روزی که به جای قرار گرفتن در گرما و روشنی عشق، در تاریکی سوزاننده ی نفرت قرار بگیریم و هر چه در وجودمان همچون گل‌ها و جوانه ها، شکفته شده بود، بخشکد.

 

انشا درباره عشق و نفرت به روش ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم

 

نفرت بدون عشق به سراغ کسی نمی‌ر‌ٰود. زمانی که عشق در حوالی ما پرسه می‌زند اگر به اندازه کافی رشد نکرده باشیم و اگر هوای اطرافمان مسموم باشد، آن وقت مثل درخت ضعیف و نازکی با اولین باد سختی ها می‌شکنیم و از درون می‌پوسیم و می‌گندیم. آن وقت است که نفرت از قلب ما ویرانه ای برای خود می‌سازد و به این راحتی ما را ترک نمی‌کند.

عشق می‌سازد و نفرت ویران می‌کند، عشق زندگی می‌بخشد و نفرت می کشد. آفت عشق خودخواهی است. عاشق از خودخواهی دوری می‌کند اما اگر کسی گرفتار خودخواهی شود خشم و نفرت سراسر وجودش را می‌گیرد و آن وقت به خوابی تاریک و زمستانی می‌رود. کابوسی به نام نفرت که شیطان در آن جولان می‌دهد. 

هر بار به مفهوم عشق و نفرت و تضاد این دو مفهوم می‌اندیشم، به یاد این بیت از مولانا می‌افتم:

چو غــــــــــــلام آفتابم هم از آفتــــــــاب گویم

نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم

برای خودم و همه انسان ها، روشنی و بیداری عشق را آرزومندم.


انشا به روش ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم یکی از مباحث انشای ذهنی در کتاب نگارش دهم است. در این مطلب یک نمونه انشا درباره عشق و نفرت به روش ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم خواندید. شما همچنین می‌توانید انشا تضاد خنده و گریه به روش ناسازی معنایی را نیز در ستاره بخوانید. نظرات و پرسش‌های خود را با ما در میان بگذارید. 


ستاره
Logo