تعبیر و تفسیر مرغ در فال قهوه

نقش مرغ در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. نماد مرغ در فال قهوه بطور کلی نمادی مثبت است و شانس و ثروت و شادی تعبیر می شود.

ستاره | سرویس سرگرمی – اگر چه نقش پرنده در فال قهوه بطور کلی نماد آزادی و حرکت هستند اما از آنجا که مرغ پرنده ای است که پرواز نمی‌کند تعبیر آن کمی متفاوت خواهد بود. نماد مرغ با امیدها و رویاها همراه است. مرغ‌ها تخم هایی می‌گذارند که ما می‌خوریم، بنابراین تفسیر نماد مرغ نیز، با احتمالات جدید در آینده و شانس های پیش رو مرتبط است.

 

نقش مرغ در فال قهوه

تعبیر مرغ در فال قهوه با خوش شانسی همراه است. اگر در فنجان قهوه شما نقش یک مرغ افتاده است، شانس در طول زندگی با شما خواهد ماند. اما نقش مرغ در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد که بررسی می‌کنیم.

 

مرغ در فال قهوه

 

تعبیر مرغ در بالای فنجان قهوه

اگر مرغ در موقعیت بالایی فنجان ظاهر شود، فال قهوه شما نشان می دهد که اگر چه شما در مورد موفقیت های مادی پیش رو تردید دارید اما این موفقیت ها حتما رخ می‌دهند و برای شما شادی به همراه دارند.

 

تعبیر مرغ در وسط فنجان قهوه

نقش مرغ در میانه ی فنجان نشان می دهد که شما از دیدگاه معنوی به کمک احتیاج دارید. بهتر است که کمی مراقبه کنید و به آنچه در زندگی می خواهید فکر کنید. به عبارتی باید تکلیف خود را در زندگی مشخص کنید. 

 

تعبیر مرغ در پایین فنجان قهوه

نماد مرغ ته فنجان قهوه، نشان دهنده ی خوشی و شادی دسته جمعی برای خانواده و عزیزان شماست و می‌تواند یک جشن شادی تعبیر شود. 

مرغ در فال قهوه

دیدن تعدادی مرغ در فال قهوه به معنای این است که مردم در آینده با شما مهربان خواهند بود و ارتباطات موثری برقرار خواهید کرد که به نفع شماست.

دیدن نقش یک قرقاول (که از خانواده مرغ است) در فنجان قهوه نشان دهنده این است که اوضاع از نظر اقتصادی برای شما سخت خواهد شد.

از آنجا که مرغ در فرهنگ ما نماد افراد پرگو و شایعه ساز نیز هست می‌تواند در فال قهوه به معنای کسانی که هیچ کاری نمی کنند جز حرف زدن و شایع پراکنی نیز تعبیر شود. برای تشخیص اینکه چه کسی این کار را انجام می دهد باید به نماد های اطراف نقش مرغ در فنجان قهوه ی خود دقت کنید. شما می‌توانید تعبیر و تفسیر افتادن اسم در فال قهوه را نیز در ستاره بخوانید. همچنین برای آشنایی با تعبیر و تفسیر دیگر حیوانات در فال قهوه، به لینک های جدول زیر مراجعه کنید.

 

 

منبع: www.auntyflo.com


ستاره
Logo