تعبیر خواب چاق شدن (شکم، پا، بازو و صورت)

با تعبیر خواب چاق شدن، تعبیر خواب چاق شدن شکم، تعبیر خواب چاق شدن بازو، تعبیر خواب چاق شدن پاها، تعبیر خواب چاق شدن صورت و تعبیر خواب چاق شدن دختر مجرد همراه ما باشید.
تعبیر خواب چاق شدن

ستاره | سرویس سرگرمی – تغییر در اندام بدن مانند لاغر شدن، چاق شدن، آسیب دیدن و … در رویا، از جمله خواب‌های متداول محسوب می‌گردند. اینکه این تغییرات در کدام یکی از اعضای بدن باشد و احساسی که به بیننده خواب در رویا دست می‌دهد از فاکتورهای مهم در بررسی تفسیر و تعبیر خواب است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب چاق شدن دیگران - تعبیر خواب چاق شدن پهلو

 

تعبیر خواب چاقی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید: اگر کسی در خواب ببیند که چاق شده است، به پول و ثروتش افزوده میگردد.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید بیش از اندازه چاق شده اید، دلالت بر آن دارد که باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشید


 

تعبیر خواب چاق شدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیری که کرده شد معکوس می گردد. اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید چاق شده‌اید ، نشانه آن است که هر دم بر ثروت و شادی‌های شما افزوده خواهد شد.

معبرین غربی گویند: زمانی که فرد رویای اضافه وزن می‌بیند، احساس می‌کند که تحت نظارت یا قضاوت دیگران قرار گرفته است. ترس از عدم پذیرش توسط کسانی که فرد با آن‌ها در یک جامعه یا گروه همکاری می‌کند منجر به دیدن خواب چاق شدن می‌شود.

کتاب سرزمین رویاها:

شما غذاهایی می‌خورید که باعث چاقی می‌شوند: شانس در روابط عشقی

شما با خوراکی‌های چرب غذا درست می‌کنید: شانس در کار.

 

تعبیر خواب چاق شدن شکم

معبرین غربی گویند: چاق شدن و بزرگ شدن شکم در خواب را می‌توان از جنبه‌‌های مختلف بررسی کرد.

 • شکم بزرگ برای مردان نوید خلق ایده های جدید و نو را می‌دهد.
 • بزرگ شدن شکم می‌تواند نمادی از روزی، برکت و رونق باشد.
 • از نگاهی دیگر چاق شدن شکم بیانگر عدم تحرک و وجود مانعی برای پیشرفت است.

 

تعبیر خواب چاق شدن بازو

معبرین غربی گویند:

 • دیدن بازوهای چاق اشاره به جنبه و قسمت منفی زندگی شما دارد. از اتفاقاتی که در اطرافتان رخ می‌دهد غافل هستید. از عملکرد خود ناراضی بوده و اختلافاتی جزئی با نزدیکانتان خواهید داشت.
 • بازوهای چاق نشانه بی‌حوصلگی است. موضوع و مسئله‌ای در زندگیتان وجود دارد که اجازه حرکت و پیشرفت را به شما نمی‌دهد. این رویا به معنای برخی موقعیت های ناشناخته است و اینکه چگونه شما کورکورانه وارد یک موقعیت یا معامله می شوید. شما باید کنترل بیشتری بر جنبه های زندگی خود داشته باشید.
 • برای آگاهی از تفسیر رویای بازو می‌توانید به تعبیر خواب بازو رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب ورم پا

این رویا اشاره به تسلیم شدن در برابر مشکلات دارد. همانگونه که با پای ورم کرده و چاق شده نمی‌توان راه رفت و جابجا شد در زندگی بیداری هم اگر در برابر شرایط تسلیم شویم نمی‌توانیم به اهداف مورد نظر رسید.

آنلی بیتون گوید: اگر خواب ببینید پای شما ملتهب و متورم است ، علامت آن است که با جدا شدن از خانواده خود ، تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد.

 

تعبیر خواب ورم کردن صورت

معبرین تعبیری دقیق برای چاق شدن صورت در خواب بیان نکرده و نزدیک ترین تعبیر به آن را می‌توان متورم شدن صورت در نظر گرفت.

اگر خواب ببینید صورتتان متورم گشته، با کسب ثروت، خود پرستی و لذت را در هم می آمیزید. اگر صورت دیگران را در خواب متورم ببینید، پیشرفت شما در زندگی با مانعی حسادت آمیز روبرو می شود.

 

تعبیر خواب چاق شدن فرد لاغر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهبود می یابد و غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست.

 

تعبیر خواب چاق شدن زن

کتاب سرزمین رویاها:

یک زن خواب ببیند که چاق می‌شود: معشوقش او را ترک خواهد کرد .

یک زن شوهردار خواب ببیند که چاق شده: روزهای بسیار خوشی در انتظار اوست .

یک زن خواب ببیند که خیلی چاق شده: خوشبختی توام با یک عشق پرصداقت

 

تعبیر خواب چاق شدن مرد

کتاب سرزمین رویاها: یک مرد خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی مرد آزادی خواهد شد .

 

تعبیر خواب چاق شدن دیگران

آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب دیگران را چاق ببینید، علامت آن است که اوقات و فعالیتهای لبریز از موفقیت خواهید داشت.

کتاب سرزمین رویاها:

بستگان چاق شده اند: پول

دیگران چاق می شوند: فعالیتهای نامشروع و خطرناک

تبلیغات در ستاره


دیگران چاق هستند: موفقیت فعلاً میسر نیست.

 

تعبیر خواب چاق شدن دختر مجرد

کتاب سرزمین رویاها:

یک دختر جوان خواب ببیند که چاق می‌شود: او بزودی ازدواج می کند.

 

تعبیر خواب چاق شدن فرزند

کتاب سرزمین رویاها:

فرزندان شما چاق می شوند: یک تغییر بسیار خوشایند برای بیننده خواب.

 

از اینکه با تعبیر خواب چاق شدن (بازو، صورت، شکم و …) همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب برای ما ارسال نمایید. 1. سلام
  خواب دیدم خونه خالم که بالای خونه ی ما هست آسیب دیده و یه جورایی انگار آتیش گرفته ولی خونه ما کاملا سالم مونده بود و این خیلی باعث تعجب من بود بعدش رفتیم بیمارستان که از اونا ملاقات کنیم اونجا شبیه یه خونه بود دیدم مادربزرگم که فوت کرده در واقعیت و همه کسایی که واسه عیادت اومده بود حتی خانواده خودم صورتش به خصوص گونه هاشون ورم کرده و فقط صورت من بود که در حالت عادی خودش بود.

  • سلام! خوابتان یعنی به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیان کننده ی تحول است. نیاز به کمی تحول دارید. اگر خواب های مکرر درباره ی این می بینید که خانه تان در آتش می سوزد، یعنی هنوز برای تغییر یا جنگیدن با تغییر آماده نیستید. تعبیر دیگر: روی شور و شوق و عشق تان به یک نفر تأکید می کنید. علامتی ازین است که لازمست سلامت فیزیکی یا ذهنی تان را شفا یا بهبود بخشید. لازمست به جریان زندگی روزمره تان برگردید. تعبیر دیگر: کنترل بدن تان را از دست می دهید. شاید ازینکه کنترل بدن تان را از دست دهید، می ترسید. می کوشید زمانی که با او، وقتی که زنده بودند، گذرانده اید را زنده کنید.

 2. سلام خسته نباشید.من لاغر و متاهل هستم.
  خواب دیدم شکمم خیلی بزرگ شده و جلو اماده.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی ایده ها و احساسات تان را از سطح ناخودآگاه به سطح خودآگاه می آورید و یکی می کنید. به صورت نمادین، احساسات سرکوب شده و احساسات بیان نشده است. ممکنست به شما بگوید که احساسات درونی تان و به غریزه و شهودتان اعتماد کنید. تعبیر دیگر: حاکی از شروع تغییرهای تازه در زندگی تان است. ممکنست روی مشکلاتی تأکید کند که در قبول این تغییرها دارید (در قبول تغییر مشکل دارید). همچنین ممکنست نشانگر این باشد که چگونه دیگر نمی توانید رابطه، موقعیت یا شخصی را تحمل کنید. ممکنست در این مورد باشد که چگونه احساسات تان را پردازش یا مدیریت می کنید. تعبیر دیگر: نشانه ی پروژه ی تازه ی در حال انجام است.

ستاره
Logo