مستمری در جدول؛ معادل کلمه مستمری در جدول چیست؟

معادل کلمه مستمری در جدول راتب، حقوق، واجبی، جامگی، راستاد و ... است. مستمری روزانه در جدول جیره و وظیفه مستمری در جدول جرا می‌باشد.

مستمری در جدول

 

ستاره | سرویس سرگرمی – مستمری در واقع مبلغی است که دولت ماهانه یا سالیانه به افراد مختلف پرداخت می‌کند. این واژه در جدول کلمات متقاطع معانی مختلفی داشته که در ادامه به بررسی لغت مستمری در جدول خواهیم پرداخت.

 

معادل کلمه مستمری در جدول

معادل کلمه مستمری در جدول چهار حرفی

  • راتب
  • حقوق

 

معادل کلمه مستمری در جدول پنج حرفی

  • مقرری
  • واجبی
  • مواجب
  • جامگی

 

معادل کلمه مستمری در جدول شش حرفی

  • راستاد

 

مستمری و مقرری در جدول: راتب

مستمری روزانه در جدول: جیره

مستمری و جیره در جدول: ورستاد

درآمد و مستمری در جدول: عایدی

وظیفه مستمری در جدول: جرا

 

مستمری در فرهنگ‌های زبان فارسی

فرهنگ معین: (~.) [ع.] (اِ.) حقوق ماهیانه، مواجب.

لغت نامه دهخدا: مستمری. [م ُ ت َ](ع ص) نعت فاعلی از استمراء. رجوع به استمراء شود.

فرهنگ عمید: حقوق و مواجب دائمی و همیشگی، ماهیانه،

فرهنگ فارسی هوشیار: (صفت اسم) آنچه از جنس و نقد که دولت سالیانه یا ماهیانه تا پایان حیات بماموران خود دهد.

فرهنگ فارسی آزاد: مُستَمِرّی، اصطلاحی فارسی و به معنای مقرری مالی است که به طور مرتب و دائم به فردی پرداخت می گردد.

مترادف و متضاد زبان فارسی: جیره، حقوق، حقوق بازنشستگی، راتب، راتبه، رسم، شهریه، عطیه، ماهیانه، مشاهره، مقرری، مواجب، وظیفه

 

بیشتر بخوانید:

 

معادل کلمه مستمری در زبان‌های دیگر

انگلیسی: allowance , pension

آلمانی: toelage

ایتالیایی: indennità

فرانسوی: allocation

ترکی: ödenek

عربی: راتب

 

مستمری در ایران

بازنشستگی و گرفتن مستمری در ایران به بیش از ۱۰۰ سال پیش و زمان قاجار باز می‌گردد.

در ایران پس از برقراری حکومت مشروطه، در تاریخ ۱۲۸۷ شمسی در مجلس اول قانونی با نام ” قانون وظایف ” وضع شد که برای وراث ارباب حقوق دیوانی یعنی عائله کارمندان متوفای دولت حقوق برقرار شود.

طبق این قانون پدر، مادر، عیال و اولاد و نوادگانی که تحت تکفل مستخدم متوفی بودند جمعاً از نصف حقوق ماهانه کارمند استفاده میکردند و سهم اناث از حقوق وظیفه معادل نصف سهم ذکور تعیین شده بود. حصر وراث قانونی به صورت فوق به صورتی که فقط شامل افراد نفقه بگیر خانواده می‌گردید و تعیین سهم اناث از وظیفه برابر نصف سهم ذکورنشان میدهد که قانون مذکور متاثر از اصول مذهبی بوده است.

با توجه به اینکه در قانون مذکور برای زمان حیات کارمند و دوران سالخوردگی یا از کارافتادگی او فکری نشده بود بلکه فقط وراث وی از حمایت اجتماعی برخوردار می‌گردیدند لذا نمی‌توان آن را قانونی جامع در زمینه تامین کارکنان دولت دانست زیرا در شرایطی که اصل استخدام و تعیین حقوق زمان اشتغال فاقد ضوابط قانونی بود و برای حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی نیز پیش بینی لازم بعمل نیامده بود پرداخت حقوق وظیفه به وراث را می‌توان فقط قدمی در جهت تامین کارکنان دولت تلقی نمود.

 

خوانندگان گرامی چنانچه معادل کلمه مستمری در جدول لغات دیگری مشاهده کردید می‌توانید با ارسال آن در قسمت نظرات این صفحه را به روز رسانی نمایید.


ستاره
Logo