گسترش ضرب المثل جایی که نمک خوردی نمکدان مشکن با انشا

برای گسترش ضرب المثل جایی که نمک خوردی نمکدان مشکن می‌توانید یک حکایت، داستان کوتاه یا انشا با مقدمه، بدنه و نتیجه بنویسید و معنی این ضرب المثل را بیشتر توضیح دهید.

گسترش ضرب المثل جایی که نمک خوردی نمکدان مشکن

 

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – یکی از فعالیت های مثل نویسی صفحه 122 نگارش دهم، گسترش ضرب المثل جایی که نمک خوردی نمکدان مشکن است. در این مطلب، پس از توضیح معنی و کاربرد این ضرب المثل، یک انشا درباره نمک خوردن و نمکدان شکستن آورده ایم تا ایده های خوبی به شما برای نوشتن بیشتر راجع به این ضرب المثل زیبا بدهد. 

 

معنی و کاربرد ضرب المثل جایی که نمک خوردی نمکدان مشکن

این ضرب المثل یعنی جایی که به تو خوبی و نیکی شد، ناسپاسی و خیانت نکن. این جمله را وقتی به کار می‌برند که فردی نه تنها قدر خوبی ها و لطف هایی که به او شده را نمی‌داند، بلکه در صدد بدی کردن و خیانت برمی‌آید. 


ضرب المثل انگلیسی مشابه

Don’t bite the hand that feed you

دستی را که به تو غذا می‌دهد، گاز نگیر.

 

گسترش ضرب المثل جایی که نمک خوردی نمکدان مشکن

مقدمه:

ضرب المثل جایی که نمک خوردی نمکدان مشکن می‌تواند همچون توصیه ای برای همه ما باشد و تنها برای سرزنش دیگران به کار نرود. چرا که هر کدام از ما ممکن است خواسته یا ناخواسته در حق کسانی که به هر نحوی به ما خوبی کرده اند، ناسپاسی و قدرنشناسی کنیم. 

بدنه انشا:

گاهی از نزدیکان و عزیزان خود انقدر لطف و خوبی می‌بینیم که این موضوع برای ما عادی می‌شود تا جایی که همه این ها را وظیفه می‌دانیم. آن وقت است که با هر مشکل کوچکی ممکن است رفتاری از ما سر بزند که قلب فرد مقابل را بشکند. 

اغلب ما این احساس تلخ را تجربه کرده ایم که در حق کسی خوبی کرده ایم و اگر انتظار خوبی متقابل نداشته ایم، لااقل توقع بدی دیدن نیز نداشته ایم. با دیدن ناسپاسی و نمک خوردن و نمکدان شکستن دیگران، آنچه در دون ما اتفاق می‌افتد فرو ریختن باورهایمان نسبت به مهر و محبت به دیگران است. ممکن است تصمیم بگیریم از این به بعد رفتار سردتر و بی عاطفه تری داشته باشیم یا ممکن است با احتیاط و نگرانی بیشتری با آدم ها دوستی کنیم. و این دقیقا همان چیزی است که نباید اتفاق بیفتد؛ ایجاد بدبینی نسبت به لطف و مهربانی و خوبی. 

پس وقتی این رنجش و دلشکستگی را تجربه کرده ایم و می‌شناسیم خوب است دقت بیشتری به رفتار خودمان داشته باشیم و به خوبی دیگران بیشتر اهمیت دهیم.

ناسپاسی در برابر نعمت های خداوند نیز از جلوه های دیگر نمک خوردن و نمکدان شکستن است که اگر به ان با انصاف بیشتری فکر کنیم هرگز دچارش نمی‌شویم.

 

تبلیغات در ستاره


انشا ضرب المثل جایی که نمک خوردی نمکدان مشکن با انشا

 

نتیحه:

مسلما جواب خوبی، بدی نیست و همه ما باید قدر کسانی که از ما حمایت کرده اند، مثل پدر و مادر، دوستان، معلم ها و … را بدانیم و اگر گاهی به هر دلیلی از آن ها رنجیدیم، به یاد بیاوریم که ارزش خوبی های آن ها را از بین نبریم و به خاطر مسايل جزیی یا خودخواهی هایمان ناسپاسی نکنیم. نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور