متن تبریک شب یلدا به انگلیسی؛ یلدا مبارک به انگلیسی

اگر برای تبریک شب یلدا به دنبال جملات انگلیسی هستید، ما در این مطلب مجموعه زیبایی از متن کوتاه شب یلدا به زبان انگلیسی، تبریک شب یلدا به انگلیسی، یلدا مبارک به انگلیسی، تبریک شب یلدا به انگلیسی با ترجمه و... را آماده کرده‌ایم.

ستاره | سرویس سرگرمی – شب یلدا یکی از زیباترین شب‌های سال و مناسبت‌های ایرانی است که افراد در آن شب دور هم جمع می‌شوند و آن را به شادی می‌گذرانند. اگر دوست دارید که این شب زیبا را به انگلیسی به دیگران تبریک بگویید و به دنبال متن، پیام، اس ام اس و جملات زیبا برای تبریک شب یلدا انگلیسی هستید، ما در این مطلب مجموعه زیبایی از پیام تبریک شب یلدا به انگلیسی را برای شما آماده کرده‌ایم. با ما همراه باشید.

 

تبریک شب یلدا به انگلیسی با متن، جملات و پیام های زیبا

 

تبریک شب یلدا به انگلیسی

Wishing you and your family a very Happy Yalda Day… May you are blessed with new hope and great success as we celebrate this auspicious day.

برای شما و خانواده محترمتان یک یلدای بسیار شادی را آرزو می‌کنم. با آرزوی امیدهای جدید و موفقیت‌های بزرگ در زندگی

 

← متن کوتاه شب یلدا به زبان انگلیسی →

 

Happiness and sorrow go hand in hand and so forget the sorrows and let’s hope for a very happy Yalda and a happy new season ahead.

شادی‌ها و غم‌ها دست در دست هم می‌دهند و اینگونه غم‌ها را فراموش می‌کنند و بیایید برای یلدایی شاد و فصل نو و شاد پیش رو امید داشته باشیم

 

 

Yalda marks the advent of winters and victory of light over darkness… I wish that you are blessed with new light in this new season which bring victory and happiness to you. Happy Yalda Day!

یلدا ظهور زمستان‌ها و پیروزی نور بر تاریکی است… آرزو می‌کنم در این فصل جدید با نور جدیدی که پیروزی و خوشبختی شما را به دست می‌آورد ، به شما برکت دهد. یلدا مبارک!

 

← تبریک شب یلدا به انگلیسی →

 

The fire in Yalda signifies the fact that light will always be able to cut through the darkness

روشن کردن آتش در یلدا نشانگر این واقعیت است که نور همیشه قادر خواهد بود تا از تاریکی عبور کند.

 

تبریک شب یلدا به انگلیسی با متن، جملات و پیام های زیبا

← تبریک شب یلدا به انگلیسی با ترجمه →

 

May you and your loved ones are blessed with happiness and glory as we celebrate Yalda Day…. May your life shine bright with positivity, goodness and brightness of this auspicious day… Happy Yalda Day to you and your family.

آرزو می‌کنم شما و عزیزانتان با بزرگداشت یلدا خوشبختی و شکوه و عظمت داشته باشید و زندگی شما به خوبی و با درخشش این روز فرخنده بدرخشد… یلدا بر شما و خانواده‌تان مبارک.

 

 

This Yalda, let us keep the fire burning all night and scare away the evil.

این یلدا، بیایید آتش را تمام شب بسوزانیم و شیطان را بترسانیم.

 

← تبریک شب یلدا به انگلیسی با ترجمه →

 

As the longest night of the year ends, we are hopeful that beautiful, bright and successful days are going to come our way… With that thought, I wish you a very warm and Happy Yalda Day.

با پایان یافتن طولانی ترین شب سال، امیدواریم که روزهای زیبا، درخشان و موفقی پیش روی ما قرار بگیرند … یلدای بسیار گرم و مبارکی را برای شما آرزو می‌کنم.

 

 

Happy Yalda to you! Don’t forget, light plays a very important role in the celebration of Yalda.

یلدا بر شما مبارک باد! فراموش نکنید، نور نقش مهمی در جشن یلدا دارد.

 

← متن تبریک شب یلدا به زبان انگلیسی →

 

On the occasion of Yalda Day, I wish you are blessed with more smiles, more opportunities and a wonderful and cheerful year ahead… With the longest night coming to an end, it is a time to indulge in celebrations…. Happy Yalda Day to you my dear.

به مناسبت یلدا، آرزو می‌کنم با لبخندهای بیشتر، فرصت‌های بیشتر و یک سال شگفت انگیز و شاد در پیش رو داشته باشید… با طولانی شدن طولانی‌ترین شب، زمان آن است که به جشن‌ها بپردازید یلدا بر شما مبارک.

 

 

Every culture has its own history and learning the history about Yalda will make its celebration even more meaningful. Happy Yalda to you!

هر فرهنگی تاریخ خاص خود را دارد و یادگیری تاریخچه درباره یلدا باعث می‌شود جشن آن حتی بیشتر معنی دار شود. یلدا بر شما مبارک باد!

 

عکس نوشته تبریک شب یلدا به انگلیسی

← پیام تبریک شب یلدا به انگلیسی →

 

May you are blessed with all the strength to fight against the evil and be victorious…. Just like the way light kills the darkness… on the auspicious occasion of Yalda, I pray for your health, wealth and success…. Happy Yalda Day to you.

باشد که از تمام قدرت برای مبارزه با شر و پیروزی برخوردار باشید. درست مانند راهی که نور تاریکی را می‌کشد… به مناسبت فرخنده یلدا، من برای سلامتی، و موفقیت شما دعا می‌کنم … روز یلدا بر شما مبارک.

 

 

Let us come together and celebrate Yalda with goodness, poetry, and light.

بیایید کنار هم باشیم و یلدا را با خوبی، شعر و نور جشن بگیریم.

 

← متن کوتاه تبریک شب یلدا به انگلیسی →

 

Wishing you new hope, happiness and positivity inside and outside you on the occasion of Yalda… Warm wishes to you and your family on this auspicious occasion. Happy Yalda Day to you my dear friend.

برای شما خوشبختی و مثبت اندیشی را آرزو می‌کنم… با آرزوهای گرم و واقعی برای شما و خانواد‌ه‌تان در این مناسبت فرخنده. روز یلدا بر شما دوست عزیز مبارک.

 

 

Sending you best wishes on Yalda Night…. May God blesses you with days full of high energies and positivity for a wonderful life ahead.

ارسال بهترین آرزوها برای شما در شب یلدا. خداوند روزهای پر انرژی و مثبت شما را برای زندگی شگفت انگیز پیش رو برکت دهد.

 

 

The Iranians celebrate the longest night of the winter which is called Yalda by reciting poetry and wishing the best for everyone. Happy Yalda to you!

ایرانیان طولانی ترین شب زمستان را که با خواندن اشعار یلدا خوانده می‌شود جشن می‌گیرند و بهترین‌ها را برای همه آرزو می‌کنند. یلدا را بر شما مبارک باد!

 

 

Wishing you bright new light as we celebrate Yalda Night… May you enjoy this occasion with your family and friends.

با آرزوی نور تازه و روشن هنگام برگزاری شب یلدا… .. باشد که در کنار خانواده و دوستان خود از این مناسبت لذت ببرید.

 

یلدا مبارک به انگلیسی

یلدا مبارک به انگلیسی

 

← پیام تبریک شب یلدا به انگلیسی →

 

Yalda is such a magical night for the Iranians that it fills everybody’s hearts with joy and hope. Happy Yalda!

یلدا برای ایرانیان یک شب جادویی است که قلب همه را با شادی و امید پر می‌کند. یلدا بر شما مبارک!

 

 

Yahda means: Let’s remember Life is too short. That we should celebrate even one more minute of being together. Happy Yalda night!

یلدا یعنی: بیایید به خاطر داشته باشید که زندگی خیلی کوتاه است. پس ما باید حتی یک دقیقه بیشتر برای با هم بودن را جشن بگیریم. شب یلدا مبارک.

 

 

Nobody should be sad about Yalda as it is the beginning of a new days and it is not nice to begin a new days with sadness!

هیچ کس نباید از یلدا ناراحت باشد زیرا این آغاز روزهای جدید است و خوش نیست که روزهای جدید را با اندوه شروع کنیم.

 

 

A new beginning…
New hopes…
And new horizon to reach
Here’s me wishing you very happy Yalda! May the sun radiate all the goodness of life!

یک شروع تازه…
امیدهای جدید…
و یک افق جدید برای رسیدن…
آرزو میکنم یلدای بسیار شادی داشته باشین! باشد که خورشید روش خوش زندگی را برای شما نمایان کند!

 

← تبریک شب یلدا به انگلیسی با ترجمه →

 

Your flowery face be red as pomegranate
your night be sweet as melon
your smile be like pistachio & your age be long as Yalda
Happy Yalda my love!

صورت همچون گلت، مثل انار قرمز
شبت، به شیرینی هندوانه
خنده ات، به زیبایی پسته
و عمرت، مثل یلدا طولانی باشد
عشقم یلدات مبارک باشه!

 

 

May your Yalda be bright and bless you with lovely moments, happy Yalda!

امیدوارم یلداتون پر از روشنایی و لحظه های عاشقانه باشه، یلداتون مبارک باد!

 

تبریک شب یلدا به انگلیسی

تبریک شب یلدا به انگلیسی

 

May your life be filled with happiness and joy… . Happy Yalda!

امیدوارم زندگیتون پر از شادی و لذت باشه… . یلداتون مبارک!

 

 

sending warm whishes to say…
May your Yalda be bright and filled with happy moments! Happy Yalda

برایت به گرمی آرزو می کنم، یلدای روشن و پر از لحظات شاد داشته باشی! یلدات مبارک

 

← تبریک شب یلدا به انگلیسی با ترجمه →

 

May you be blessed with all the splendid things of life on Yalda… . And always
Happy Yalda!

امیدوارم چه در یلدا و چه در زمان های دیگر زندگیتان پر از برکت باشد. یلداتون مبارک!

 

 

wish you were here… . missing you on Yalda. Happy Yalda my dear!

ای کاش اینجا بودی… دلم در این شب یلدا برایت تنگ است. عزیزم یلدایت مبارک!

 

 

Wishing you and your dear family Happy Yalda!

یلدا بر شما و خانواده محترم مبارک باد!

 

 

May your life be filled with joy and prosperity on Yalda! Happy Yalda

در یلدا برایتان آرزوی یک زندگی پر از لذت و سعادت میکنم! یلداتون مبارک

 

تبریک شب یلدا به انگلیسی

تبریک شب یلدا به انگلیسی

 

May your Yalda night be as bright as the stars shining in the sky! Happy Yalda

امیدوارم شب یلداتون مانند ستاره های آسمانی درخشان باشد! یلداتون مبارک!

 

از اینکه با مجموعه تبریک شب یلدا به انگلیسی همراه ما بودید؛ بسیار سپاسگزاریم. یلدا مبارک به انگلیسی ترکیبی است که می‌توانید از آن استفاده کرده و روز و شب‌های یلدایی را به دوستان انگلیسی زبان تبریک گویید. مطالعه انواع متن تبریک شب یلدا، اشعار طنز شب یلدا و شب یلدا در شعر شاعران بزرگ را در ستاره از دست ندهید.

ستاره
Logo