مجموعه عکس نوشته انگلیسی با ترجمه فارسی

مجموعه‌ای از عکس نوشته انگلیسی، عکس نوشته انگلیسی مثبت با ترجمه، عکس نوشته انگلیسی دخترانه، عکس نوشته انگلیسی انگیزشی، عکس نوشته انگلیسی غمگین و .. برای استفاده در تلگرام، اینستاگرام و واتساپ.

عکس نوشته انگلیسی

ستاره | سرویس هنر – ارسال پیام یا تصویری خاص می‌تواند خبر از عمق وجودتان بدهد. عکس نوشته انگلیسی با ترجمه فارسی از جمله تصاویری است که به زیبایی مفهومی عمیق را به مخاطبین شما نشان می‌دهد. همراه ستاره باشید.

 

عکس نوشته انگلیسی با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی انگیزشی
← عکس نوشته عاشقانه انگلیسی →

♦♦♦

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه
← عکس نوشته انگلیسی عاشقانه →

♦♦♦

To live a creative life, we must lose our fear of being wrong

برای ساخت یک زندگی ایده آل باید ترس از شکست را کنار بزاریم

♦♦♦

عکس نوشته انگلیسی دخترونه
← عکس نوشته انگلیسی دخترانه →

♦♦♦

عکس نوشته انگلیسی درباره عشق
← عکس نوشته انگلیسی عاشقانه →

♦♦♦

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them

تمام رویاهای ما می توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم

والت دیزنی

♦♦♦

عکس نوشته انگلیسی غمگین
← عکس نوشته انگلیسی غمگین →

♦♦♦

عکس نوشته انگلیسی دخترانه
← عکس نوشته انگلیسی دخترونه →

♦♦♦

Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get them

چیزهای خوب نسیب کسانی می شود که صبر دارند،

اما چیزهای بهتر را افرادی به دست می آورند که اقدام می کنند و به دنبال آنها می روند

♦♦♦

عکس نوشته انگلیسی با معنی فارسی
← عکس نوشته انگلیسی انگیزشی →

♦♦♦

عکس نوشته انگلیسی غمگین
← عکس نوشته انگلیسی غمگین با ترجمه →

♦♦♦

Don’t wait for extraordinary opportunities.

Seize common occasions and make them great.

منتظر فرصت های طلایی نمانید

فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

♦♦♦

عکس نوشته انگلیسی مثبت با ترجمه
← عکس نوشته انگلیسی مثبت با معنی →

♦♦♦

عکس نوشته انگلیسی مثبت با ترجمه
← عکس نوشته انگلیسی انگیزشی با ترجمه →

♦♦♦

بنر-هومکا-ستاره

Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats.

-Voltaire

زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم

♦♦♦

عکس نوشته انگلیسی انگیزشی با ترجمه
← عکس نوشته انگلیسی مثبت →

♦♦♦

عکس نوشته انگلیسی زندگی
← عکس نوشته انگلیسی زندگی →

♦♦♦

Be the change you wish to see in the world.

تغییری باش که آرزو داری در جهان بوجود آوری

♦♦♦

عکس نوشته انگلیسی زیبا
← عکس نوشته انگلیسی با ترجمه فارسی →

♦♦♦

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه
← عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با معنی →

♦♦♦

Youth is counted sweetest by those who are no longer young.

-John Green

کسانی که دیگر جوان نیستند، جوانی را بسیار شیرین می‌پندارند

♦♦♦

عکس نوشته انگلیسی مثبت
← عکس نوشته انگلیسی انگیزشی →

♦♦♦

عکس نوشته انگلیسی امید
← عکس نوشته انگلیسی درباره عشق →

♦♦♦

Love the life you live, and live the life you love.

-Bob Marley

زندگی خود را دوست بدارید و آن‌گونه که دوست دارید زندگی کنید

♦♦♦

عکس نوشته انگلیسی دخترانه شاد
← عکس نوشته انگلیسی دخترونه →

♦♦♦

 

از اینکه با مجموعه‌ای جدید و زیبا از عکس نوشته انگلیسی همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب برای ما ارسال نمایید.

بیشتر بخوانید:


ستاره
Logo