بازنویسی حکایت انوشیروان و وزیرش بزرگمهر به زبان ساده و امروزی

بازنویسی حکایت انوشیروان و وزیرش بزرگمهر به زبان ساده و امروزی یکی از فعالیت های بازنویسی کتاب نگارش فارسی پایه هشتم است. این حکایت که از قابوسنامه است و زبانی کهن دارد باید به زبان امروزی بازنویسی شود.

بازنویسی حکایت انوشیروان و وزیرش بزرگمهر به زبان ساده و امروزی

 

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – قابوسنامه کتابی است نوشته عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وُشمگیر بن زیار که برای پند و نصیحت به فرزند نوشته شده و کتابی سرشار از حکمت و سخنان آموزنده است. حکایت انوشیروان و وزیرش بزرگمهر خکایتی بسیار جالب و زیباست که به نکته مهمی اشاره می‌کند. نثر کتاب قابوسنامه نثر تاریخی است و زبانی کهن دارد. بازنویسی حکایت انوشیروان و وزیرش بزرگمهر به زبان ساده و امروزی را در ادامه می‌خوانید.

 

بازنویسی حکایت انوشیروان و وزیرش بزرگمهر به زبان ساده و امروزی

 

بازنویسی حکایت انوشیروان و وزیرش بزرگمهر به زبان ساده و امروزی

متن حکایت از قابوس‌نامه

به روزگار انوشیروان، روزی وزیرش بزرگمهر، نزد وی آمد. انوشیروان گفت: ای وزیر، همه چیز در عالم، تو دانی؟ بزرگمهر، خجل شد و گفت: نه، ای پادشاه. انوشیروان گفت: همه چیز، پس که داند؟ بزرگمهر گفت: همه چیز، همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند.

«قابوس نامه»

 

بازنویسی حکایت انوشیروان و وزیرش بزرگمهر

انوشیروان پادشاه ساسانی، وزیر بسیار دانایی داشت که به عقل و درایت معروف بود. انوشیروان درباه همه مسائل با او مشورت می‌کرد و از او سوال می‌کرد. یک روز که بزرگمهر کنار پادشاه بود، پادشاه از او پرسید: وزیر دانای من! آیا تو همه چیز را در دنیا می‌دانی و به همه چیز آگاهی؟ بزرگمهر کمی خجالت کشید و گفت نه من همه چیز را نمی‌دانم. انوشیروان پرسید: پس چه کسی هست که همه چیز را بداند؟ بزرگمهر پاسخی بسیار جالب و اندیشمندانه داد. او گفت: هر کس به اندازه خودش مقداری علم و دانایی دارد. همه علم های دنیا را یک نفر ندارد، بلکه اگر بتوانی همه افراد دنیا را (از گذشتگان و مردمی که حالا زنده اند و انسان هایی که هنوز به دنیا نیامده اند) جمع کنی آن وقت همه علم های دنیا را می‌توانی از همگان بپرسی. اما این امکان پذیر نیست زیرا هنوز همه انسان ها به دنیا نیامده اند.

بزرگمهر با این پاسخ، در واقع این حقیقت را بیان کرد که علم خدا بی انتهاست و هیچ انسانی نمی‌تواند به این علم دسترسی پیدا کند و این امری محال است.


کاربران عزیز؛ شما می‌توانید معنی ضرب المثل سحرخیز باش تا کامروا باشی و حکایت آن را نیز که حکایتی از انوشیروان و وزیر دانایش بزرگمهر فارسی است در سایت ستاره بخوانید. 


ستاره
Logo