تعبیر و تفسیر هدهد در فال قهوه

تعبیر و تفسیر هدهد در فال قهوه بزرگی، حکمت، خیر و اخبار نیکوست. اگر پشت به دسته فنجان دیده شود پیشنهادی غیره منتظره خواهد بود.

هدهد در فال قهوه

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن پرنده در فال قهوه نمادی از آزادی، صلح، اخبار یا پیشنهادهای غیر منتظره است. بسته به مکانی که پرنده در فنجان دیده می‌شود این معانی متفاوت است. اگر پرنده نزدیک دسته فنجان دیده شود نماد خبر و اگر پرنده پشت به دسته باشد نشانه دعوت یا پیشنهادی غیر منتظره است.

 

تفسیر هدهد در فال قهوه

  • هدهد پرنده‌ای است که در ادبیات و فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد. این پرنده که با نام شانه بسر یا پوپک نیز شناخته می‌شود، معانی مختلفی دارد. تاجی که روی سر هدهد دیده می‌شود معنای رهبری یا پادشاه به این پرنده داده است.
  • هدهد ماده در هنگام لانه‌سازی و پرورش جوجه‌ها از انتهای بدنش ترشحات بدبویی خارج می‌شود و موجب می‌شود تا بوی بسیار بدی از لانه بیاید. با توجه به این موضوع برخی از مفسرین هدهد را نمادی از خیانت بیان کرده‌اند.
  • برخی از فرهنگ ها معتقد هستند که هدهد قدرت تشخیص آب روی زمین را دارد و می‌توان بر اساس تشخیص آن در مکان مورد نظر چاه حفر کرد. بنابراین پرنده‌ای مقدس و حکیم در نظر گرفته می‌شود.
  • هدهد در فنجان قهوه به معنای خیر، خوشی و رفاه، بزرگی و مقام، پیروزی است.

 

هدهد در فال قهوه

 

هدهد در تعبیر خواب

  • دیدن این پرنده در خواب به گفته ابن سیرین مردی بزرگ و با خیر و منفعت است.
  • امام صادق (ع) نیز هدهد را سمبلی از خیر، خوشی، بزرگی و پیروزی بیان می‌کند.

 

بنر-هومکا-ستاره

هدهد در ادبیات و باورهای مردمی

عطار نیشابوری در کتاب منطق الطیر هدهد را پرنده‌ای از خود گذشته در برابر خداوند یکتا معرفی می‌کند.

داستان هدهد قاصد پیغمبر سلیمان در قرآن مشهور است. هدهد نامه سلیمان پیغمبر را به ” ملکه بلقیس ” در مملکت سبا رسانید. ملکه بلقیس به اعیان دربار خود گفت یک نامه گرامی به پیش من انداخته شده‌است و این نامه از طرف سلیمان است. بلقیس خط را خوانده مشاورین و اهل دربار خودرا جمع کرده گفت که “این خط بیک طریق عجیب و غریب از طرف یک پادشاه بسیار ارجمند (سلیمان) به من رسیده‌است. این نامه به نام “خدای بخشنده مهربان” آغاز شده‌است. گمان نمی‌رود که چنین نامه مختصر و جامع و باعظمت را در دنیا کسی نوشته باشد مطلب این بود که در مقابل من نبردآزمائی سودی ندارد، خیر شما در این است که یکتاپرستی را قبول کنید. این داستان مشهور است در قرآن کریم.

در افسانه‌های یونان ترِاوس (پسر آرس همسر پرونس) ترِاوس به خواهر همسر خود فیلوملا علاقه‌مند می‌شود، و پس از اینکه با او رابطه برقرار نمود زبان او را قطع می‌کند تا حرفی نزند، و به همسرش پرونس می‌گوید که خواهرش مرده‌است، فیلوملا مخفیانه بر روی پرده‌ای به خواهر خود نامه می‌نویسد و گناه و جرم ترِاوس را فاش می‌کند، در مقابل پرونس ایتیس فرزندی که از ترِاوس داشته را می‌کشد و گوشتش را به عنوان غذا به همسر خود ترِاوس می‌دهد و وقتی ترِاوس متوجه می‌شود سعی می‌کند هر دو خواهر را بکشد اما هر سه توسط خدای خدایان به پرنده تبدیل می‌شوند ترِاوس هدهد می‌شود، پرونس بلبل (مرغ هزار دستان) می‌شود که هر روز صبح برای غم از دست دادن پسرش آواز می‌خواند فیلوملا پرستو می‌شود و از آنجایی که زبان نداشته‌است نمی‌توانسته آواز بخواند و صدای لرزان پرستو به خاطر این می‌باشد.

 

هدهد در فال قهوه
← تعبیر و تفسیر هدهد در فال قهوه →

 

در صورت نیاز به دیدن تعبیر و تفسیر دیگر حیوانات در فال قهوه می‌توانید به جدول زیر رجوع نمایید.

 

 

کلام آخر 

به طور کلی تعبیر دیدن هدهد در فال قهوه به معنای بزرگی، حکمت و اخبار نیکوست.

اگر به فال گرفتن علاقه دارید، پیشنهاد می‌کنیم مطالب آموزش گرفتن فال قهوه و تفسیر فال چای به صورت حرفه‌ای را نیز در ستاره بخوانید. 


ستاره
Logo