کاریکاتور اعتیاد؛ طنز تلخ اجتماعی

با انواع کاریکاتور اعتیاد، نقاشی اعتیاد به سیگار، کاریکاتور اعتیاد به مواد مخدر، کارتون اعتیاد، نقاشی با موضوع اعتیاد و کاریکاتور ساده اعتیاد به مواد مخدر همراه ما باشید.
کاریکاتور اعتیاد

ستاره | سرویس سرگرمی – اعتیاد بلایی است خانمان سوز که تاثیرات عمیقی بر جامعه خواهد گذاشت. فرد معتاد علاوه بر اینکه باعث آزار و اذیت خانواده خود می‌شود دیگر افراد جامعه را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. امروز اعتیاد‌ها انواع مختلفی پیدا کرده و اعتیاد به مواد مخدر تنها بخشی از این وابستگی‌ها را نشان می‌دهد. اعتیاد به فضای مجازی، روابط جنسی و … از انواع مختلف اعتیاد هستند. کاریکاتور اعتیاد بیان طنز و تلخی از این مصیبت ناگوار است.

 

کاریکاتور اعتیاد؛ طنز تلخ اجتماعی

 

کاریکاتور اعتیاد
← نقاشی اعتیاد به مواد مخدر →

 


کاریکاتورهای اعتیاد

 

کاریکاتور اعتیاد؛ غفلت خانواده ها
← کاریکاتور اعتیاد و غفلت خانواده ها →

 

نقاشی اعتیاد

 

کاریکاتور تلخ اعتیاد
← کاریکاتور اعتیاد به مواد مخدر →

 

نقاشی اعتیاد

 

کاریکاتور مبارزه با اعتیاد
← کاریکاتور اعتیاد؛ مبارزه با مواد مخدر →

 

کاریکاتور اعتیاد

 

کاریکاتور اعتیاد طنز تلخ
← کاریکاتور اعتیاد به مواد مخدر →

 

کاریکاتور اعتیاد

 

کاریکاتور اعتیاد
← کاریکاتور اعتیاد طنزی تلخ →

 

کاریکاتور اعتیاد

 

تبلیغات در ستاره

کاریکاتور اعتیاد به سیگار
← کاریکاتور اعتیاد به سیگار →

 

کارتون اعتیاد

 

کاریکاتور اعتیاد
← کاریکاتور اعتیاد به مواد مخدر →

 

اعتیاد یک «بیمارى اجتماعی» است که عوارض جسمى و روانى دارد و تا زمانى که بـه علل گرایش «بیمار» توجه نشود، درمان جسمى و روانى فقط براى مدتى نتیجه‏ بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار « مواد اعتیاد آور» می‏ گردد. کاریکاتور اعتیاد طنزی است تلخ که تنها می‌تواند تلنگری برای عدم مصرف مواد مخدر باشد. تلنگری که بسیاری از جوانان آن را نادیده می‌گیرند. به امید روزی که جهان خالی از مواد مخدر و افراد معتاد شود.

طبقه بندی:
ستاره
Logo